Kluczowe funkcjonalności

Sekcja przedstawia kluczowe nowe funkcjonalności, które zostały przedstawiane w poszczególnych wersjach oprogramowania.

Wersja 2.21

Wersja 2.21.1 HF1 (build 2.21.1.23.10.08)

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.21.1 (build 2.21.1.23.09.21)

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.21 (build 2.21.23.03.17)

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.20

Wersja 2.20.2 (build 2.20.2.23.02.03)

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.20.1 (build 2.20.1.22.12.23)

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.20 (build 2.20.22.12.03)

Moduł integracji

Nowa wersja rozwiązania systemONE dodaje obsługę nowej linii czujników bezprzewodowych firmy astozi - SMART-MOTE-LR. Czujniki z linii SMART-MOTE-LR cechują się zasięgiem wynoszącym do kilkuset metrów i działaniem w trudnych warunkach takich jak m.in. obecność grubych ścian betonowych lub metalowych, zapełnieniem przestrzeni przeszkodami itp.

Dodatkowo nowa wersja systemONE rozbudowywuje obsługę urządzeń typu SNMP o dodatkowe narzędzie ułatwiające ich wdrażanie. Narzędzia typu Szybki Podgląd SNMP pozwalają na skanowanie danych udostępnianych przez urządzenia obsługujące protokół SNMP, a funkcjonalność tworzenia Szablonów OID umożliwia tworzenie ujednoliconych szablonów OID’ów i aplikowanie ich do wielu urządzeń SNMP tego samego rodzaju.

Wersja 2.19

Wersja 2.19.2 (build 2.19.2.22.03.08)

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.19.1 (build 2.19.1.21.12.24)

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.19 (build 2.19.21.11.30)

Moduł agregacji danych

Nowa wersja rozwiązania systemONE została rozbudowana o funkcjonalność detekcji nieprawidłowych odczytów z urządzeń podłączonych za pomocą protokołu SNMP. Funkcjonalność fault detection najczęściej sprawdza się przy współpracy z urządzeniami należącymi do infrastruktury energatycznej gdzie stosowane sterowniki i moduły komunikacyjne mogą wystawiać niezainicjowane i/lub błędne dane do systemów zewnętrznych.

Dzięki tej funkcjonalności system sprawdza czy urządzenia przedstawiają wiarygodne dane i w przypadku detekcji nieprawidłowości reaguje wykonując ponownie odczyt danych z urządzenia.

Wersja 2.18

Wersja 2.18.1 (build 2.18.1.21.08.31)

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.18 (build 2.18.21.08.13)

Moduł powiadomień

Nowa wersja rozwiązania systemONE została rozbudowana o konfigurowalne powiadomienia dźwiękowe. Oprogramowanie systemONE umożliwia wgrywanie własnych komunikatów dźwiękowych, które są oddtwarzane w momencie pojawienia się alarmu.

Dzięki tej funkcjonalności operatorzy dbający o funkcjonowanie infrastruktury krytycznej mają możliwość szybszej reakcji na pojawiające się zagrożenia i/lub nieprawidlowości.

Wersja 2.17

Wersja 2.17.1 (build 2.17.1.21.06.29)

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.17 (build 2.17.21.05.19)

Moduł alarmowy

Nowa wersja rozwiązania systemONE została rozbudowana o funkcjonalność Control Room, która rozbudowuje moduł alarmowy o możliwość szybkiego wykonywania zdefiniowanych przez użytkownika akcji w widoku alarmów.

Dzięki tej funkcjonalności operatorzy dbający o funkcjonowanie infrastruktury krytycznej mają możliwość sterowania zewnętrznymi urządzeniami tj. systemy wizualizacji świetlno-dźwiękowej, systemy wentylacji i inne.

Wersja 2.16

Wersja 2.16.1 (build 2.16.1.21.02.22)

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.16 (build 2.16.21.01.20)

Moduł zarządzania systemem

Nowa wersja rozwiązania systemONE rozbudowuje możliwości zarządzania użytkownikami oraz uprawnieniami w ramach systemu. System umożliwia przypisanie do konta użytkownika różnych ról dla każdej lokalizacji, dzięki czemu zarządzanie uprawnieniami jest bardzo elastyczne.

Wersja 2.15

Wersja 2.15.6 (build 2.15.5.20.10.22)

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.15.5 (build 2.15.5.20.10.12)

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.15.4 (build 2.15.4.20.05.29)

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.15.3 (build 2.15.3.20.05.18)

Moduł zarządzania systemem

Nowa wersja rozwiązania wprowadza aktualizacje off-line umożliwiające aktualizację oprogramowania bez dostępu do sieci Internet.

Wersja 2.15.2 (build 2.15.2.20.04.02)

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.15.1 (build 2.15.1.20.02.06)

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.15 (build 2.15.0.20.01.28)

Moduł raportowy

Nowa wersja rozwiązania systemONE dodaje możliwość tworzenia raportów dla wybranych czujników na zadany przedział czasu oraz wysyła je droga email do zdefiniowanych użytkowników.

Wersja 2.14

Wersja 2.14 (build 2.14.0.19.11.04)

Moduł wizualizacji

Nowa wersja rozwiązania systemONE dodaje możliwość tworzenia dynamicznych obszarów na widokach map, które pozwalają na wykonywanie akcji związanych ze sterowaniem za pomocą podłączonych do systemONE urządzeń wykonawczych.

Wersja 2.13

Wersja 2.13 (build 2.13.19.10.04)

Moduł wizualizacji

Nowa wersja rozwiązania systemONE dodaje możliwość tworzenia dynamicznych podkładów do map w postaci widoków z kamer. Rozwiązanie systemONE obsługuje kamery pracujące m.in. w standardzie ONVIF oraz obsługuje strumienie wideo w RTSP oraz MJPEG.

Wersja 2.12

Wersja 2.12.1 (build 2.12.1.19.06.27)

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.12 (build 2.12.19.05.29)

Moduł agregacji danych

Nowa wersja rozwiązania systemONE przyspiesza wdrożenia oparte o protokół Modbus dzięki funkcjonalności szybkiego podglądu danych rejestrów Modbus. Oprogramowanie systemONE wyświetla dane z rejestrów i automatycznie dokonuje dekodowania dla różnych systemów kodowania rejestrów (kolejność bitów oraz rejestrów).

Wersja 2.11

Wersja 2.11.1-2.11.4

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.11 (build 2.11.0.18.02.25)

Moduł zarządzania systemem

Od wersji 2.11 rozwiązanie systemONE jest dostępne w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Wersja 2.10

Wersja 2.10.1-2.10.3

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.10 (build 2.10.17.09.28)

Moduł sterowania

Rozwiązanie systemONE daje możliwość sterowania wyjściami urządzeń. Ta funkcjonalność znacznie rozszerza możliwości zastosowania rozwiązania systemONE jako narzędzia do monitoringu środowiskowego. Możliwe jest nie tylko informowanie o występujących problemach i anomaliach, ale również sterowanie urządzeniami np. sygnalizatory świetlne i dźwiękowe, a także innymi urządzeniami podłączonymi do portów wyjściowych. Obsługa modułów sterowania wymaga zakupu licencji na liczbę portów wyjściowych.

Moduł agregacji danych

Rozwiązanie systemONE daje nie tylko możliwość pobierania surowych danych z czujników ale od wersji 2.10 możliwe jest skonfigurowania reguł filtracji wstępnej dla pobieranych danych, konfiguracja offsetu dla celów kalibracji liniowej czujników oraz filtracji już pobranych danych.

Wersja 2.9

Wersja 2.9 (build 2.9.17.06.01)

Moduł zarządzania systemem

Od wersji 2.9 rozwiązanie systemONE dostępne jest jako maszyna wirtualna (Virtual Appliance) zarówno w wersji 32 bitowej (x32) jak i 64 bitowej (x64). Zastosowanie wersji x64 umożliwia zwiększenie wydajności i polepszenie obsługi instalacji obsługujących duże zbiory danych.

Moduł agregacji danych

Rozwiązanie systemONE daje możliwość zbierania nie tylko pomiarów z wykorzystaniem protokołu SNMP, ale również obsługuje protokół Modbus/TCP. Obsługa protokołu Modbus/TCP wymaga zakupu dodatkowej licencji.

Moduł powiadomień

W wersji 2.9 przebudowano moduł powiadomień dzięki czemu możliwe jest konfigurowanie osobnych polityk powiadomień i przypisywanie ich do poszczególnych sensorów w obiekcie. Korzystanie z nowego systemu powiadomień umożliwia dostosowanie polityk powiadamiania w systemie do aktualnych polityk stosowanych w firmie na każdym poziomie. Dodatkowo obsługa harmonogramów dla każdego kontaktu umożliwia przeniesienie obowiązujących procedur i polityk tj. system zmianowy do systemu i jego implementację.

Wersja 2.8

Wersja 2.8.1-2.8.5

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.8 (build 2.8.16.12.18-0)

Moduł agregacji danych

Rozwiązanie systemONE daje możliwość zbierania nie tylko pomiarów z wykorzystaniem protokołu SNMP, ale również umożliwia monitoring dostępności urządzeń za pośrednictwem protokołu ICMP. W kolejnych wersjach moduł agregacji danych zostanie rozbudowany o wsparcie dla kolejnych protokołów.

Moduł zarządzania systemem

Rozwiązanie systemONE daje możliwość wzięcia udziału w programie rozwoju produktu systemONE - CEIP (Customer Experience Improvement Program). Współpraca polega na zgodzie na automatyczne wysyłanie informacji z logów typu debug na adres: ceip@astozi.pl. Zbierane są tylko i wyłącznie dane związane z błędami wewnętrznymi systemu. Funkcjonalność nie wysyła i nie udostępnia danych pomiarowych ani danych konfiguracyjnych. Administrator systemu może wyłączyć opcję CEIP za pomocą opcji dostępnej w menu: Maintenance/Konserwacja -> Advanced/Zaawansowane -> Support/Wsparcie.

Wersja 2.7

Wersja 2.7 (build 2.7.16.10.30-0)

Moduł wizualizacji

System umożliwia konfigurację czasu przechowywania map ciepła oraz częstotliwość ich generowania. Wygenerowane mapy mogą być przeglądane w postaci listy oraz jako animowany pokaz z wykorzystaniem wbudowanego odtwarzacza. System umożliwia usuwanie wygenerowanych map ciepła oraz ich export jako pliki graficzne.

Wersja 2.6

Zmiana nazwy z dcms na systemONE

Zmiana nazewnictwa systemu z data center monitoring system (dcms) na systemONE. Zmiana jest podyktowana zwiększeniem obszarów zastosowań systemu oraz przebudową portfolio produktowego firmy astozi.

Wersja 2.5

Zmiana architektury wewnętrznej systemu

Zmiana architektury wewnętrznej systemu umożliwiająca dostarczanie systemu w postaci wirtualnej maszyny (Virtual Appliance).

Wersja 2.4

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.3

Wersja 2.3

Moduł agregacji danych

Rozbudowa modułu integracji danych o ścisłą współpracę z produktami firmy HWGroup pozwalająca na szybszą i łatwiejszą konfigurację i wdrożenie systemu.

Wersja 2.2

Wersja 2.2

Moduł wizualizacji

Zmiany w module wizualizacji danych umożliwiające przypisanie czujnika do wielu map.