Oprogramowanie

Wersja 2.22

Wersja 2.22 (build 2.22.24.06.18)

Link do pobrania:

https://download.astozi.pl/systemone/v2.22/firmware-2.22.24.06.18_x64.systemONE.bin

Kluczowe funkcjonalności

Moduł wizualizacji

W nowej wersji rozwiązania systemONE rozbudowano moduł wizualizacji o możliwość konfiguracji styli powiązanych ze statusami alarmowymi.

Dzięki temu oraz możliwości obsługi dynamicznych, konfigurowalnych plików graficznych, nowa wersja daje możliwośc tworzenia bardzo zaawansowanych wizualizacji danych pomiarowych oraz aktualnych statusów obiektów.

Ulepszenia

Moduł alarmowy
 • dodano kolumnę czas trwania do aktualnych zdarzeń

Interfejs www
 • dodanie wyświetlania kolumny lokalizacja przy konfiguracji grup

Moduł wizualizacji
 • dodano przycisk czyszczący obiekty zlokalizowane na mapie

 • dodano opcję ustawiania maksylnego powiększenia dla mapy globlanej

 • rozbudowano obsługę styli map

 • dodano opcję wyboru koloru tła dla szybkich odnośników

Moduł zarządzania systemem
 • dodano opcje konfiguracji okresu przechowywania logów audytu

 • dodano obsługe serwerów proxy dla procedury aktywacji

Poprawki

Moduł alarmowy
 • poprawka w obsłudze statusów alarmowych

 • optymalizacja przechowywania historii zdarzeń

Moduł powiadomień
 • poprawki w obsłudze kodów błędów serwerów SMTP

Moduł agregacji danych
 • poprawka w działaniu narzędzia szybkiego podglądu

 • poprawka w obsłudze zdarzenia usunięcia urządzenia

Interfejs www
 • poprawka w działaniu szybkich odnośników

 • poprawka w dodawaniu plików multimedialnych

 • poprawki w interfejsie www dla obsługi na urzadzeniach mobilnych

 • poprawka w wyświetlaniu daty ostatniej aktualizacji

Moduł wizualizacji
 • poprawiono problem z usuwaniem szybkich odnośników

 • poprawiono obsługe mapy globalnej

 • usprawniono działanie generatora przestrzennych map ciepła

 • poprawiono wyświetlanie statusów alarmowych w głównym oknie dashboard

 • poprawiono obsługe plików z mediami

Moduł zarządzania systemem
 • poprawiono wysyłanie powiadomień o statusie działania systemu automatycznego tworzenia kopii zapasowej

Wersja 2.21

Wersja 2.21.1 HF5 (build 2.21.1.24.04.02)

Link do pobrania:

https://download.astozi.pl/systemone/v2.21.1/firmware-2.21.1.24.04.02_x64.systemONE.bin

Kluczowe funkcjonalności

Brak kluczowej funkcjonalności.

Ulepszenia

Moduł agregacji danych
 • dodano logowanie pakietów snmp trap

Poprawki

Moduł agregacji danych
 • poprawiono obsługę protokołu snmp

 • ulepszono obsługe snmp trap

Wersja 2.21.1 HF4 (build 2.21.1.24.03.24)

Kluczowe funkcjonalności

Brak kluczowej funkcjonalności.

Ulepszenia

Brak ulepszeń.

Poprawki

Moduł zarządzania systemem
 • poprawki i ulepszenia w zakresie funkcjonalności automatycznych kopii zapasowych

 • poprawka w aktualizacji systemONE

 • wyłączenie obsługi przestarzałych protokołów sieciowych

Wersja 2.21.1 HF3 (build 2.21.1.24.03.09) - wycofana

Kluczowe funkcjonalności

Brak kluczowej funkcjonalności.

Ulepszenia

Brak ulepszeń.

Poprawki

Interfejs www
 • poprawiono działanie dynamicznego odświeżanie danych w tle

Moduł agregacji danych
 • poprawiono obsługe pakietów snmp-trap

Moduł zarządzania systemem
 • poprawiono działanie bibliotek obliczeń numerycznych

Wersja 2.21.1 HF2 (build 2.21.1.24.02.25)

Kluczowe funkcjonalności

Brak kluczowej funkcjonalności.

Ulepszenia

Interfejs www
 • dodano opcje kopiowania do schowka systemowego danych

Moduł agregacji danych
 • dodano opcję włączania i wyłączania skanowania urządzeń w narzędziu szybkiego podglądu

 • dodano obsługe snmp v1 do narzędzia szybkiego podgladu

Moduł notyfikacji
 • dodano opcję wykluczania logowania zmiany statusów

Poprawki

Interfejs www
 • poprawki w tłumaczeniach

 • drobne poprawki w interfejsie użytkownika

 • poprawiono widok podglądu przypisanych kontaktów w grupach obiektów

 • poprawiono błąd usuwania urządzeń proxy-sr

 • poprawino style i opcję wyświetlania danych dla widoku widgetów

Moduł wizualizacji
 • poprawiono pozycjonowanie urządzeń mote-sr na mapie

Moduł agregacji danych
 • poprawiono działanie obsługi pakietów snmp trap

 • poprawiono obsługe urządzeń smart-sensor z oprogramowaniem w wersji 5.x

 • rozbudowano bazę szablonów SNMP o nowe urządzenia

Moduł zarządzania systemem
 • poprawiono skrypty startowe w Virtual Appliance

 • poprawiono usuwanie plików tymczasowych

Wersja 2.21.1 HF1 (build 2.21.1.23.10.08)

Kluczowe funkcjonalności

Brak kluczowej funkcjonalności.

Ulepszenia

Brak ulepszeń i nowych funkcjonalności.

Poprawki

Interfejs www
 • poprawki w usuwaniu urządzeń z serii SMART-MOTE oraz SMART-GATEWAY

Moduł agregacji danych
 • naprawiono błąd powodujący ( w niektórych konfiguracjach ) zrywanie połączeń z urządzeniami z ekosystemu produktów firmy astozi

Wersja 2.21.1 (build 2.21.1.23.09.21)

Kluczowe funkcjonalności

Brak kluczowej funkcjonalności.

Ulepszenia

Moduł alarmowy
 • dodano możliwość wprowadzania aktywności do zarejestrowanych zdarzeń

Moduł raportowy
 • dodano obsługę wyświetlania aktywności do zarejestrowanych zdarzeń

Moduł agregacji danych
 • dodano obsługe urządzeń z linii SMART-MOTE-WIFI

Moduł wizualizacji
 • dodano wyświetlanie wykresów historycznych po najechaniu na element mapy

 • dodano możliwość podmiany tła mapy

 • dodano możliwość wyświetlania wykresów dla typów danych: binarnych oraz stanowych

Moduł zarządzania systemem
 • dodano automatyczny export danych i konfiguracji

 • dodano logi audytowe ( audit trail ) dla operacji modyfikacji kontaktów oraz grup kontaktów

Poprawki

Moduł alarmowy
 • poprawki w wyświetlaniu zdarzeń

Interfejs www
 • poprawki w wyświetlaniu elementów interfejsu

 • zmieniono układ menu przy wyświetlaniu elementów infrastruktury

 • poprawiono błąd w wyświetlaniu ilości alarmów niepotwierdzonych na głównym dashboardzie

Moduł raportowy
 • poprawiono proces generowania raportów

Moduł agregacji danych
 • poprawiono działaniu usługi pobierania danych przez SNMP

 • poprawiono obsługe urządzeń SMART-MOTE-LR

 • poprawiono integrację z urządzeniami z ekosystemu urządzeń firmy astozi

Moduł wizualizacji
 • poprawiono dodawanie szybkich odnośników

 • poprawiono wyświetlanie danych dot. urządzeń SMART-MOTE-LR

 • poprawki przy generowaniu map z rozkładem przestrzennym

 • poprawiono działanie interfejsu w trybie mobilnym

Moduł zarządzania systemem
 • poprawiono export logów

 • poprawiono działanie operacji systemowych

 • poprawiono działanie procedur startowych

 • poprawiono logowanie informacji o wysłaniu wiadomości email

Wersja 2.21 (build 2.21.23.03.17)

Kluczowe funkcjonalności

Brak kluczowej funkcjonalności.

Ulepszenia

Moduł alarmowy
 • dodano informacje o grupie i lokalizacji dla zdarzeń dot. obiektów/czujników

 • dodano filtrowanie alarmów po zakresie dat

Moduł raportowy
 • dodanie opcji pokazywania alarmów na wykresie i w tabeli danych

 • dodanie opcji wyboru typu zdarzeń w raporcie zdarzeń

 • nazwa pliku zawiera zakres dat, których dotyczy raport

Moduł agregacji danych
 • dodanie informacji o historii błędów odczytu do zrzutów debug urządzeń

 • dodanie wyświetlanie numerów seryjnych sond podłączonych do urządzeń smart-sensor

Moduł wizualizacji
 • dodanie funkcjonalności szybkich odnośników do grup wykresów

 • dodano podgląd plików graficznych

Poprawki

Moduł alarmowy
 • poprawki w wyświetlaniu alarmów

Moduł raportowy
 • poprawki w wyświetlaniu i konfiguracji raportów

 • poprawki w tłumaczeniach oraz opisach czujników

 • poprawiono wyswietlanie jednostek w tabeli oraz na wykresie

 • poprawiono wyświetlanie dat na osi czasu

 • poprawiono wyświetlanie danych pomiarowych (ilości miejsc po przecinku) w tabeli

Interfejs www
 • poprawki w tłumaczeniach interfejsu

 • poprawki w wyświetlaniu elementów interfejsu

Moduł powiadomień
 • poprawki w wysyłaniu wiadomości o braku kontaktu z czujnikiem

Moduł agregacji danych
 • poprawki w obsłudze urządzeń smart-mote-lr

 • poprawki w działaniu usługi szybkiego podglądu SNMP

Moduł wizualizacji
 • poprawino przy wgrywanie plików graficznych

 • poprawino błąd przy usuwanieu slajderów

Moduł zarządzania systemem
 • poprawki w pokazywaniu logów debug z urządzęń smart-mote-lr oraz smart-gateway-lr

 • poprawki w działaniu usług wewnętrznych

 • poprawienie wydajności

Wersja 2.20

Wersja 2.20.2 (build 2.20.2.23.02.03)

Kluczowe funkcjonalności

Brak kluczowej funkcjonalności.

Ulepszenia

Brak ulepszeń i nowych funkcjonalności.

Poprawki

Interfejs www
 • poprawki w dodawaniu urządzeń SNMP firmy HW Group

 • drobne poprawki w interfejsie www

 • zmiana nazewnictwa produktów z gateway na serwer oraz z proxy na gateway

Moduł powiadomień
 • poprawka w obsłudze błędnych adresów serwerów poczty

Moduł agregacji danych
 • poprawki w zbieraniu danych o sile sygnału z urządzeń smart-mote-lr

Moduł zarządzania systemem
 • poprawki w module licencjonowania

 • poprawki w konfiguracji usług wewnętrznych

Wersja 2.20.1 (build 2.20.1.22.12.23)

Kluczowe funkcjonalności

Brak kluczowej funkcjonalności.

Ulepszenia

Brak ulepszeń i nowych funkcjonalności.

Poprawki

Moduł alarmowy
 • poprawiono obsługę SNMP Trap

Moduł wizualizacji
 • drobne poprawki przy wyświetlaniu map ciepła

Moduł zarządzania systemem
 • dodano opcje wyłączenia lokalnego portu serwisowego oraz usług integracji

 • poprawino konfigurację sieciową usług wewnętrznych

 • poprawiono skrypty wewnętrzne oraz instalacyjne

Wersja 2.20 (build 2.20.22.12.03)

Kluczowe funkcjonalności

Moduł integracji

Nowa wersja rozwiązania systemONE dodaje obsługę nowej linii czujników bezprzewodowych firmy astozi - SMART-MOTE-LR. Czujniki z linii SMART-MOTE-LR cechują się zasięgiem wynoszącym do kilkuset metrów i działaniem w trudnych warunkach takich jak m.in. obecność grubych ścian betonowych lub metalowych, zapełnieniem przestrzeni przeszkodami itp.

Dodatkowo nowa wersja systemONE rozbudowywuje obsługę urządzeń typu SNMP o dodatkowe narzędzie ułatwiające ich wdrażanie. Narzędzia typu Szybki Podgląd SNMP pozwalają na skanowanie danych udostępnianych przez urządzenia obsługujące protokół SNMP, a funkcjonalność tworzenia Szablonów OID umożliwia tworzenie ujednoliconych szablonów OID’ów i aplikowanie ich do wielu urządzeń SNMP tego samego rodzaju.

Ulepszenia

Moduł integracji
 • dodano obsługę nowej linii czujników bezprzewodowych firmy astozi SMART-MOTE-LR,

 • dodano narzędzie Szybki Podgląd do wykonywania operacji get/walk za pomocą protokołu SNMP,

 • dodano możliwość konfiguracji szablonów OID dla urządzeń typu SNMP,

 • dodano szablony OID dla niektórych urządzeń firm APC, Eaton, Emerson, Delta,

 • dodano obsługe czujników z sondami THP firmy astozi (temperatura, wilgotność, ciśnienie)

 • dodano obsługę nowych typów danych związanych z pozycjonowaniem GPS,

Interfejs www
 • dodano możliwość duplikowania styli,

Moduł wizualizacji
 • dodano opcję ukrywania czujników w obiekcie,

 • dodano opcję dynamicznej zmiany pozycji markera na mapie globalnej,

Moduł zarządzania systemem
 • dodano możliwość exportu danych typu debug z kilku podsystemów.

Poprawki

Moduł alarmowy
 • poprawki w obsłudze alarmów,

Moduł integracji
 • poprawiono obsługę urządzeń firmy HWg,

 • poprawiono funkcjonalność modyfikacji parametrów urządzeń źródłowych,

Moduł raportowy
 • poprawiono błąd tworzenia nagłówków w plikach exportowych XLS oraz CSV,

 • poprawiono tworzenie raportów,

Interfejs www
 • poprawiono obsługę widoku mobilnego,

 • zmieniono układ menu w części dotyczącej konfiguracji urządzeń źródłowych,

 • wprowadzono poprawki w tworzeniu układu menu,

 • poprawiono wyświetlanie i obsługę urządzeń firmy astozi,

 • poprawiono obsługę styli,

 • poprawiono wyświetlanie markerów na mapach,

 • poprawiono wyświetlanie pomiarów,

 • poprawiono wyświetlanie danych przy tworzeniu obiektów,

 • poprawiono wyświetlanie wykresów w widoku obiektu,

Moduł wizualizacji
 • poprawiono generowanie map ciepła.

Moduł zarządzania systemem
 • poprawiono komunikację z serwerem licencji,

 • poprawiono działanie wersji próbnej systemu (trial),

 • poprawiono obsługe danych konfiguracyjnych systemu,

 • poprawiono obsługę exportu danych typu debug.

Wersja 2.19

Wersja 2.19.2 (build 2.19.2.22.03.08)

Kluczowe funkcjonalności

Brak kluczowej funkcjonalności.

Ulepszenia

Moduł wizualizacji
 • dodano możliwość wielokrotnego umieszczania tego samego obiektu na tej samej mapie,

Moduł zarządzania systemem
 • dodano możliwość monitoringu stanu serwera za pomocą protokołu SNMP,

Poprawki

Interfejs www
 • poprawiono drobne błędy w interfejsie www,

Moduł wizualizacji
 • poprawiono błędy w generowaniu przestrzennych map ciepła,

 • poprawiono wyświetlanie danych systemowych dla urządzeń firmy astozi,

 • poprawiono wyświetlanie znaczników czasowych na wykresach.

Wersja 2.19.1 (build 2.19.1.21.12.24)

Kluczowe funkcjonalności

Brak kluczowej funkcjonalności.

Ulepszenia

Moduł zarządzania systemem
 • dodano możliwość sprawdzania logów przez administratorów lokalizacji.

Poprawki

Interfejs www
 • wprowadzono drobne poprawki w interfejsie www,

Moduł powiadomień
 • poprawiono funkcjonalność powiadomień dźwiękowych,

Moduł wizualizacji
 • poprawiono problem z wyświelaniem widoków map,

Moduł zarządzania systemem
 • poprawiono procedurę aktywacji systemu,

 • poprawiono błąd związany z procedurą zmiany hasła przez użytkownika.

Wersja 2.19 (build 2.19.21.11.30)

Kluczowe funkcjonalności

Moduł agregacji danych

Nowa wersja rozwiązania systemONE została rozbudowana o funkcjonalność detekcji nieprawidłowych odczytów z urządzeń podłączonych za pomocą protokołu SNMP. Funkcjonalność fault detection najczęściej sprawdza się przy współpracy z urządzeniami należącymi do infrastruktury energatycznej gdzie stosowane sterowniki i moduły komunikacyjne mogą wystawiać niezainicjowane i/lub błędne dane do systemów zewnętrznych.

Dzięki tej funkcjonalności system sprawdza czy urządzenia przedstawiają wiarygodne dane i w przypadku detekcji nieprawidłowości reaguje wykonując ponownie odczyt danych z urządzenia.

Ulepszenia

Interfejs www
 • nowe tłumaczenia,

Moduł powiadomień
 • automatyczne dodawanie lokalizacji do nowo tworzonego kontaktu,

 • dodano możliwość konfiguracji typu powiadomienia w grupach,

Moduł agregacji danych
 • dodano funkcjoanlnalość detekcji nieprawidłowych odczytów z urządzeń snmp (fault detection),

 • ulepszono obsługe urządzeń za pomocą protokołu Modbus/TCP,

Moduł wizualizacji
 • dodano opcję klonowania map,

Moduł zarządzania systemem
 • ulepszono procedurę weryfikacji certyfikatów SSL.

Poprawki

Interfejs www
 • poprawki w tłumaczeniach,

 • poprawki w obsłudze bezpośrednich linków do dashboardu,

 • drobne poprawki w interfejsie www,

Moduł agregacji danych
 • poprawki w przesyłaniu danych z niezainicjowanych obiektów w ramach ekosystemu urządzeń astozi,

 • poprawiono komunikację z urządzeniami smart-mote,

Moduł zarządzania systemem
 • poprawiono obsługe procedury logowania do systemu,

 • poprawiono funkcjonalnośc ręcznego ustawiania czasu.

Wersja 2.18

Wersja 2.18.1 (build 2.18.1.21.08.31)

Kluczowe funkcjonalności

Brak kluczowej funkcjonalności.

Ulepszenia

Moduł agregacji danych
 • możliwość kopiowania danych pomiarowych pomiędzy czujnikami,

Poprawki

Moduł agregacji danych
 • poprawki w imporcie danych pomiarowych z pliku,

Moduł powiadomień
 • poprawka w obsłudze funkcjonalności „Ring the number” dostępnej w urządzeniach HWg-SMS,

 • poprawka w obsłudze powiadomień dźwiękowych.

Wersja 2.18 (build 2.18.21.08.13)

Kluczowe funkcjonalności

Moduł powiadomień

Nowa wersja rozwiązania systemONE została rozbudowana o konfigurowalne powiadomienia dźwiękowe. Oprogramowanie systemONE umożliwia wgrywanie własnych komunikatów dźwiękowych, które są oddtwarzane w momencie pojawienia się alarmu.

Dzięki tej funkcjonalności operatorzy dbający o funkcjonowanie infrastruktury krytycznej mają możliwość szybszej reakcji na pojawiające się zagrożenia i/lub nieprawidlowości.

Ulepszenia

Moduł powiadomień
 • dodano obsługę funkcjonalności „Ring the number” dostępnej w urządzeniach HWg-SMS,

 • dodano obsługę powiadomień dźwiękowych.

Poprawki

Moduł agregacji danych
 • poprawki w agregacji danych pomiarowych,

Moduł raportowy
 • poprawki w generowaniu raportów,

Moduł wizualizacji
 • drobne poprawki w wyświetlaniu map.

Wersja 2.17

Wersja 2.17.1 (build 2.17.1.21.06.29)

Kluczowe funkcjonalności

Brak kluczowej funkcjonalności.

Ulepszenia

Moduł integracji
 • ulepszenia w obsłudze urządzeń astozi,

Moduł wizualizacji
 • dodanie możliwości wyłączenia klastrowania znaczników na mapie globalnej,

Moduł powiadomień
 • pokazywanie lokalizacji do których podłączone są kontakty,

Moduł alarmowy
 • ulepszenia w funkcjoanlności Control Room.

Poprawki

Moduł agregacji danych
 • poprawki w agregacji danych pomiarowych,

Interfejs www
 • poprawki w sortowaniu oraz filtrowaniu danych,

 • poprawki w odświeżaniu danych po zmianach,

 • poprawki w tłumaczeniach,

Moduł raportowy
 • poprawki w poglądzie raportów,

 • poprawki w generowaniu raportów,

Moduł wizualizacji
 • poprawki w generatorze map ciepła,

Moduł zarządzania systemem
 • poprawki w logowaniu do systemu,

 • poprawki w logowaniu zdarzeń z modułu notyfikacji,

Moduł alarmowy
 • poprawki w sygnalizacji dźwiękowej,

 • poprawki w wyświetlaniu hitorii pomiarów.

Wersja 2.17 (build 2.17.21.05.19)

Kluczowe funkcjonalności

Moduł alarmowy

Nowa wersja rozwiązania systemONE została rozbudowana o funkcjonalność Control Room, która rozbudowuje moduł alarmowy o możliwość szybkiego wykonywania zdefiniowanych przez użytkownika akcji w widoku alarmów.

Dzięki tej funkcjonalności operatorzy dbający o funkcjonowanie infrastruktury krytycznej mają możliwość sterowania zewnętrznymi urządzeniami tj. systemy wizualizacji świetlno-dźwiękowej, systemy wentylacji i inne.

Ulepszenia

Moduł integracji
 • dodanie opcji wyświetlania statusu dostepności urządzeń,

 • pokazywanie statusu podłączenia urządzeń firmy astozi,

Interfejs www
 • pokazywanie aktualnych informacji o Planach Akcji (TARP),

Moduł raportowy
 • dodanie opcji exportu danych do plików CSV,

Moduł wizualizacji
 • dodanie informacji o lokalizacji i grupie w widoku szybkiego podglądu,

 • możliwość zmiany kolejności wyświetlania czujników w obiekcie,

Moduł powiadomień
 • dodanie obsługi ukrytych modułów SMS firm trzecich,

 • dodano możliwość wyboru domyślnego szablonu wysyłania email oraz SMS,

Moduł zarządzania systemem
 • dodanie funkcjonalności blokady zmiany hasła przez użytkownika,

 • na ekranie startowym dodano informację o ilości zużytych licencji,

Moduł alarmowy
 • dodano funkcjonalność ControlRoom.

Poprawki

Moduł integracji
 • poprawki w imporcie danych historycznych z urządzeń firmy astozi,

 • poprawki w obsłudze urządzeń firmy astozi,

Moduł agregacji danych
 • przyspieszenie pobierania danych historycznych,

Interfejs www
 • drobne poprawki w interfejsie www,

 • wyłączenie domyślnej operacji Edycja po kliknięciu w wiersz tabeli,

 • poprawki w tłumaczeniach,

Moduł raportowy
 • przyspieszenie działania raportów,

Moduł wizualizacji
 • poprawiona obsługa powiększania mapy globlanej,

 • poprawki w wyświetlaniu alarmów na mapie globlanej,

 • wyświetlania w trybie online danych pomiarowych z urządzeń firmy astozi,

 • poprawki w wyświeltaniu czasowych map ciepła,

Moduł powiadomień
 • automatyczne dodawanie grupy domyślnej do kontaktu oraz grupy kontaktów,

 • poprawki w zarządzaniu kontaktami,

 • poprawki w wyświetlaniu danych w powiadomieniach,

Moduł zarządzania systemem
 • poprawiono obsługe portalu licencyjnego,

 • poprawki w kompatybilności z usługą Microsoft Azure,

 • poprawki w wewnętrznych regułach firewall,

 • poprawki w wewnętrznym podsystemie pamięci podręcznej,

 • poprawki w zarządzaniu wewnętrznymi logami,

 • poprawki w procedurze aktualizacji,

 • poprawki w zliczaniu zużytych licencji,

 • usprawnienie obługi wewnętrznego silnika bazy danych,

Moduł alarmowy
 • zoptymalizowano funkcjonalność pobierania i wyświetlania alarmów.

Wersja 2.16

Wersja 2.16.1 (build 2.16.1.21.02.22)

Kluczowe funkcjonalności

Brak kluczowej funkcjonalności.

Ulepszenia

Moduł raportowy
 • zwiększono częstotliwość pokazywania statusu tworzenia raportu,

 • dodano sortowanie obiektów w raportach,

Moduł wizualizacji
 • dodano możliwość uploadu własnych plików do wykorzystania w stylach,

 • dodano możliwość podmiany map,

Moduł zarządzania systemem
 • dodano pokazywanie statusu podłączenia urządzeń astozi.

Poprawki

Moduł zarządzania systemem
 • drobne poprawki w strukturze plików,

 • poprawka security CVE-2021-3156,

 • poprawki w narzędziach systemowych,

 • poprawiono błąd w usuwaniu urządzeń/grup/obiektów/czujników,

 • poprawiono błąd w module licencyjnym,

 • poprawki w stosowaniu certyfikatów ssl,

Moduł agregacji danych
 • poprawki w imporcie danych,

 • poprawki we współpracy z urządzeniami HWGroup w zakresie obsługi protokołu SNMP,

 • poprawki w usłudze agregacji danych,

 • poprawki w obsłudze dodania nowego obiektu/czujnika,

Moduł raportowy
 • drobne poprawki w konfiguracji raportów,

 • zwiększono częstotliwość pokazywania statusu tworzenia raportu,

 • poprawiono błąd przy tworzeniu raportu z usuniętym czujnikiem,

 • dodano sortowanie obiektów w raportach,

Interfejs www
 • poprawiono działanie algorytmu filtrowania tabel,

 • poprawiono błąd sortowania alarmów,

 • drobne poprawki w dodawaniu grup i lokalizacji,

 • drobne poprawki w działaniu interfejsu www,

Moduł wizualizacji
 • poprawki w tworzeniu styli,

 • poprawki w Szybkich widokach,

 • po najechaniu na aktywne pole (akcja zewnętrzna) kursor zmiania styl,

 • zmiana wewnętrznej architektury usługi tworzenia przestrzennych map rozkładu,

 • poprawki w edycji map,

 • poprawki w obsłudze zewnętrznych akcji.

Wersja 2.16 (build 2.16.21.01.20)

Kluczowe funkcjonalności

Moduł zarządzania systemem

Nowa wersja rozwiązania systemONE rozbudowuje możliwości zarządzania użytkownikami oraz uprawnieniami w ramach systemu. System umożliwia przypisanie do konta użytkownika różnych ról dla każdej lokalizacji, dzięki czemu zarządzanie uprawnieniami jest bardzo elastyczne.

Ulepszenia

Interfejs www
 • zmiany w menu,

Moduł raportowy
 • dodano raporty statusowe,

 • wprowadzono podgląd raportów on-line,

Moduł wizualizacji
 • dodano edytor styli opisów wyświetlanych na mapach,

 • ulepszono export wykresów,

Moduł zarządzania systemem
 • rozbudowano system nadawania uprawnień i ról w systemie,

 • zaktualizowano biblioteki systemowe.

Poprawki

Moduł agregacji danych
 • poprawki w komunikacji z urządzeniami astozi,

 • usprawnienia w synchronizacji danych historycznych z urządzeń z serii EDGE,

 • przyspieszenie obsługi SNMP TRAPów,

 • poprawki w komunikacji z urządzeniami HWGroup - (drzewo czujników SNMP),

Interfejs www
 • poprawki w wyświetlaniu dashboard’u na urządzeniach mobilnych,

 • poprawki w obsłudze przeglądarki EDGE,

 • usprawniono dodawanie obiektów i grup,

 • usprawniono wyświetlanie spinner’a przy ładowaniu danych,

 • drobne poprawki w intefejsie www,

Moduł raportowy
 • wprowadzono poprawki przy generowaniu raportów,

Moduł wizualizacji
 • poprawiono wyświetlanie danych w widoku mapy globalnej,

 • poprawki w wyświetlaniu czasowych map ciepła,

 • poprawki w generowaniu przestrzennych map ciepła,

 • ulepszono wyświetlanie wykresów z danymi alarmowymi,

 • wprowadzono poprawki do bibliotek rysujących wykresy,

Moduł powiadomień
 • ulepszono analizę identyfikatorów widomości email z serwerów docelowych,

 • poprawiono procedurę rekonfiugracji ustawień serwera pocztowego,

Moduł zarządzania systemem
 • wprowadzono poprawki w procedurze aktywacji systemu,

Moduł alarmowy
 • poprawiono procedurę obsługi wielopoziomowych polityk powiadomień.

Wersja 2.15

Wersja 2.15.6 (build 2.15.5.20.10.22)

Kluczowe funkcjonalności

Brak kluczowej funkcjonalności.

Ulepszenia

Brak ulepszeń i nowych funkcjonalności.

Poprawki

Moduł powiadomień
 • poprawki w wysyłaniu wiadomości email,

Interfejs www
 • poprawki przy tworzeniu szybkich linków,

 • poprawki w wyświetlaniu obiektów i czujników w widoku urządzeń astozi,

 • drobne poprawki w interfejsie www,

Moduł zarządzania systemem
 • niemożliwe było usunięcie historii pomiarów z danego czujnika.

Wersja 2.15.5 (build 2.15.5.20.10.12 - wycofana)

Kluczowe funkcjonalności

Moduł zarządzania systemem

Nowa wersja rozwiązania systemONE rozbudowuje możliwości zarządzania użytkownikami oraz uprawnieniami w ramach systemu. System umożliwia przypisanie do konta użytkownika różnych ról dla każdej lokalizacji, dzięki czemu zarządzanie uprawnieniami jest bardzo elastyczne.

Ulepszenia

Moduł agregacji danych
 • zwiększenie wydajności podsystemu zbierania danych za pomocą SNMP,

Moduł powiadomień
 • rozbudowa szablonów SMS oraz email,

Moduł zarządzania systemem
 • dodano grupy obiektów jako element lokalizacji.

Poprawki

Moduł agregacji danych
 • poprawki w zarządzaniu konfiguracją urządzeń astozi,

Interfejs www
 • poprawki przy wyświetlaniu interfejsu na urządzeniach mobilnych,

 • poprawki w sortowaniu danych w tabelach oraz polach wyboru,

 • poprawki w wydajności przy wyświetlaniu wykresów,

 • poprawki w opisach statusów usług,

 • poprawki w odświeżaniu podstron,

Moduł wizualizacji
 • domyślne wyświetlanie wykresu z ostatniego dnia dla wykresu czujnika,

 • poprawki w pozycjonowaniu obiektów na mapach,

 • poprawki w wyświetlaniu statusów zgrupowanych znaczników na mapach,

 • poprawki w wyborze zakresu dla wykresów,

 • poprawki w wyświetlaniu map ciepła,

Moduł alarmowy
 • poprawki w sterowaniu wyściami,

 • poprawki w wydajności modułu alarmowego,

Moduł powiadomień
 • poprawki w analizie statusów wysyłania wiadomości email do zewnętrznych serwerów SMTP,

Moduł zarządzania systemem
 • poprawki związane z zarządzeniem obiektami,

 • poprawki w zarządzaniu progami alarmowymi,

Moduł integracji
 • poprawki w synchronizacji czasów pomiędzy urządzeniami astozi.

Wersja 2.15.4 (build 2.15.4.20.05.29)

Kluczowe funkcjonalności

Brak kluczowej funkcjonalności.

Ulepszenia

Moduł wizualizacji
 • dodanie styli wyświetlania mapy globlanej,

Moduł powiadomień
 • zwiększenie szczegółów logowania komunikacji z zewnętrznymi serwerami poczty,

Poprawki

Moduł agregacji danych
 • poprawki w komunikacji z urządzeniami HWGroup - (SNMP Trap),

Moduł wizualizacji
 • poprawki w wizualizacji map globalnych,

 • poprawki przy umieszczeniu obiektów na mapach,

 • poprawki w szybkich widokach,

Moduł powiadomień
 • poprawki w funkcjonalności harmonogramów,

 • poprawiono komunikację z serwerami poczty SMTP,

Moduł zarządzania systemem
 • poprawki w tłumaczeniach,

 • poprawki w obsłudze trybu aktualizacji off-line,

 • poprawki w wydajności wewnętrznych usług systemowych.

Wersja 2.15.3 (build 2.15.3.20.05.18)

Kluczowe funkcjonalności

Moduł zarządzania systemem

Nowa wersja rozwiązania wprowadza aktualizacje off-line umożliwiające aktualizację oprogramowania bez dostępu do sieci Internet.

Ulepszenia

Moduł agregacji danych
 • dodano parametry timeout i retry dla urządzeń firmy astozi,

Interfejs www
 • dodano opcje duplikowania wpisów konfiguracyjnych urządzeń,

 • dodano wskaźnik przeładowania mapy w widokach,

Moduł wizualizacji
 • dodano nowe pokazywania pomiarów na mapach (wartości w poziomie, ukrywania znacznika, wyświetlanie samej wartości pomiaru, wyświetlanie nazwy grupy)

Moduł powiadomień
 • dodano pola wartości minimalnych i maksymalnych dla typów czujników,

Moduł zarządzania systemem
 • uzupełniono informacje dot. zajętości indexów w bazie danych,

 • zwiększono wydajność systemu w zakresie zarządzania obiektami,

 • wprowadzono aktualizacje off-line.

Poprawki

Moduł agregacji danych
 • poprawki wydajności w module agregacji danych,

 • poprawki w komunikacji z urządzeniami astozi,

 • poprawki w komunikacji z urządzeniami po protokole SNMP,

 • poprawki w komunikacji z urządzeniami HWGroup,

Interfejs www
 • poprawki w pokazywaniu informacji o histerezie w widoku czujnika,

 • ujednolicenie kolejności wyświetlania czujników w obiekcie w róznych widokach,

 • poprawki w obsłudze przeglądarki Firefox,

 • poprawki w pokazywaniu pomiarów z czujników,

 • poprawki w pozycjonowaniu obiektów na mapach,

 • poprawki w wyświetlaniu statusów usług,

 • poprawiono błędy przy wyświetlaniu obiektów,

 • poprawki w wyświetlaniu wartości czujników na mapach,

 • poprawki w wyświetlaniu wykresów czujników na obiektach,

 • zablokowano możliwość usunięcia domyślnej lokalizacji,

 • poprawki w działaniu slajderów,

Moduł wizualizacji
 • poprawki w wizualizacji map globalnych,

 • poprawki w wizualizacji map lokalnych,

 • poprawki w wizualizacji wykresów per typ czujnika,

 • poprawki w szybkich widokach,

 • poprawki w wizualizacji progów alarmowych na poziomie czujnika,

Moduł powiadomień
 • poprawki w funkcjonalności harmonogramów,

 • poprawiono komunikację z serwerami poczty SMTP,

Moduł zarządzania systemem
 • poprawki w tłumaczeniach,

 • poprawki w tworzeniu grup,

 • poprawiono błędy pojawiające się przy przenoszeniu czujników pomiędzy obiektami,

 • poprawiono komunikację pomiędzy modułami systemu,

 • poprawki w procedurze przywracania systemu do poprzedniej wersji,

Moduł sterowania
 • poprawki w integracji z urządzeniami firmy astozi.

Wersja 2.15.2 (build 2.15.2.20.04.02)

Kluczowe funkcjonalności

Brak kluczowej funkcjonalności.

Ulepszenia

Brak ulepszeń i nowych funkcjonalności.

Poprawki

Moduł zarządzania systemem
 • poprawiono wydajność obsługi połączeń sieciowych,

 • zoptymalizowano wykorzystanie przestrzeni dyskowej na potrzeby danych pomiarowych,

Moduł powiadomień
 • poprawiono obsługę urządzeń typu „Slow Devices”,

 • naprawiono błąd w obsłudze statusów z wieloma TARPami podłączonymi do czujnika,

Interfejs www
 • poprawiono obsługę aktualizacji danych w widgetach czujników,

 • poprawiono błąd przy dodawaniu grup kontaktów,

 • poprawiono błąd przy usuwaniu urządzeń,

 • poprawiono błąd ze znikającym polem SensorID w konfiguracji sensora,

Moduł agregacji danych
 • poprawiono obsługę filtrów i offsetu dla czujników,

 • poprawiono obsługę rekonfiguracji połączeń do urządzeń firmy astozi.

Wersja 2.15.1 (build 2.15.1.20.02.06)

Kluczowe funkcjonalności

Brak kluczowej funkcjonalności.

Ulepszenia

Moduł powiadomień
 • dodano możliwość wyłączenia logowania zdarzeń z podsystemu notyfikacji,

Interfejs www
 • optymalizacja w zakresie wyświetlania map.

Poprawki

Interfejs www
 • poprawka w wykonywaniu operacji na grupach,

Moduł wizualizacji
 • poprawki w wyświetlaniu na mapach błędnych wartości pomiarowych.

Wersja 2.15 (build 2.15.0.20.01.28)

Kluczowe funkcjonalności

Moduł raportowy

Nowa wersja rozwiązania systemONE dodaje możliwość tworzenia raportów dla wybranych czujników na zadany przedział czasu oraz wysyła je droga email do zdefiniowanych użytkowników.

Ulepszenia

Moduł agregacji danych
 • dodano możliwość importu danych z pliku CSV,

 • dodano możliwość wyboru czasu przechowywania danych dla obiektu (domyślnie 5 lat),

 • dodano obsługę harmonogramów dla pobierania danych (możliwość tworzenia planów konserwacji urządzeń pomiarowych – wybór czujnik, obiekt, urządzenie pomiarowe),

Moduł raportowy
 • możliwość tworzenia raportów dla wybranych czujników za zadany okres czasu oraz wysyłanie ich drogą email do zdefiniowanych użytkowników,

Interfejs www
 • zmieniono nazwę menu Źródła na Urządzenia,

 • zmieniono wyświetlanie danych z widget’ów na dane tabelaryczne,

Moduł wizualizacji
 • dodano opcję analizy danych za pomocą zagregowanych wykresów wraz z opcjami filtracji,

 • dodano opcję zbiorczego wyświetlania wykresów dla całego obiektu,

Moduł powiadomień
 • dodano opcję tworzenia szablonów wiadomości,

 • rozbudowano obsługę harmonogramów dla powiadomień (możliwość z definiowania początku i końca działania harmonogramu),

 • rozbudowano opcje konfiguracji powiadomień dla grup obiektów,

 • dodano opcję histerezy dla uproszczonych powiadomień dla grup,

Moduł zarządzania systemem
 • dodano przyciski restartu usług wewnętrznych systemu.

Poprawki

Moduł agregacji danych
 • poprawka w obsłudze błędnych danych pomiarowych,

 • poprawki w podsystemie agregacji danych,

 • poprawki w module Szybkiego Podglądu dla protokołu Modbus,

 • poprawki w obsłudze urządzeń firmy astozi z serii EDGE,

 • poprawki w badaniu dostępności urządzeń za pomocą protokołu PING,

Moduł powiadomień
 • drobne poprawki w obsłudze zdarzeń alarmowych,

Moduł zarządzania systemem
 • poprawki w zarządzaniu obiektami,

 • poprawki w wydajności interfejsu API,

 • poprawki w wewnętrznej usłudze watchdog,

 • poprawki w module zapisu logów i zdarzeń,

Interfejs www
 • zmniejszono liczbę żądań danych z interfejsu www do API,

 • ulepszone wyświetlanie danych pomiarowych,

 • poprawiono odświeżanie interfejsu przy odświeżaniu strony przez przeglądarkę przy korzystaniu z odnośnika,

 • poprawki w interfejsie www,

Moduł integracji
 • poprawki w udostępnianiu danych przez protokół Modbus,

Moduł powiadomień
 • poprawki w algorytmie badania dostępności obiektów i urządzeń,

Moduł sterowania
 • poprawki w obsłudze polityk sterowania,

Moduł wizualizacji
 • poprawki w obsłudze daty na wykresach,

 • poprawki w wizualizacji danych serwisowych dla urządzeń astozi,

 • poprawki w kolorowaniu wykresów,

 • poprawki w obsłudze dynamicznego skalowania wykresów w zależności od wybranego okresu czasu.

Wersja 2.14

Wersja 2.14 (build 2.14.0.19.11.04)

Kluczowe funkcjonalności

Moduł wizualizacji

Nowa wersja rozwiązania systemONE dodaje możliwość tworzenia dynamicznych obszarów na widokach map, które pozwalają na wykonywanie akcji związanych ze sterowaniem za pomocą podłączonych do systemONE urządzeń wykonawczych.

Ulepszenia

Moduł agregacji danych
 • dodanie pamięci podręcznej dla pomiarów,

Interfejs www
 • dodanie możliwości podawania nazwy przy tworzeniu obiektów i innych elementów,

Moduł wizualizacji
 • dodanie możliwości włączania i wyłączania szybkich linków, widoków z kamer, przycisków,

 • dodano możliwość tworzenia akcji zewnętrznych jako element map do wykonywania akcji sterujących,

Moduł zarządzania systemem
 • dodano opcję automatycznego przekierowywania na https,

 • dodano automatyczne usuwania logów typu debug,

 • dodano opcję tworzenia certyfikatów self-signed.

Poprawki

Moduł agregacji danych
 • poprawka w obsłudze błędu „hostname resolve error”,

 • ulepszono reagowanie podsystemu agregacji danych na zmiany parametrów urządzeń,

 • ulepszona współpraca z urządzeniami firmy astozi,

 • poprawki w podsystemie agregacji danych,

Moduł powiadomień
 • drobne poprawki w obsłudze zdarzeń alarmowych,

Moduł zarządzania systemem
 • poprawki w zarządzaniu urządzeniami,

 • poprawki w wydajności interfejsu API,

 • ulepszono proces aktualizacji,

Interfejs www
 • ulepszone wyświetlanie danych pomiarowych,

 • poprawki w interfejsie www,

Moduł wizualizacji
 • poprawki w obsłudze kamer,

 • poprawki w obsłudze map.

Wersja 2.13

Wersja 2.13 (build 2.13.19.10.04)

Kluczowe funkcjonalności

Moduł wizualizacji

Nowa wersja rozwiązania systemONE dodaje możliwość tworzenia dynamicznych podkładów do map w postaci widoków z kamer. Rozwiązanie systemONE obsługuje kamery pracujące m.in. w standardzie ONVIF oraz obsługuje strumienie wideo w RTSP oraz MJPEG.

Ulepszenia

Moduł agregacji danych
 • dodanie obsługi nowego protokołu komunikacyjnego dla urządzeń firmy astozi z linii SMART oraz EDGE,

 • dodanie parametrów opóźnienia oraz ponawiania dla trybu wolnego urządzenia,

Interfejs www
 • dodanie możliwości tworzenia zakładek bezpośrednio do podstron z obiektami i źródłami,

Moduł wizualizacji
 • dodanie możliwości tworzenia linków na mapach do zewnętrznych adresów internetowych,

 • dodanie obsługi kamer jako dynamicznych podkładów do map,

 • dodano edytor względnych współrzędnych dla obiektów,

Moduł zarządzania systemem
 • dodano możliwość wgrania własnego certyfikatu SSL.

Poprawki

Moduł agregacji danych
 • poprawki w obsłudze urządzeń HWGroup,

 • zmiany w podsystemie pobierania danych z SNMP,

Moduł powiadomień
 • poprawka w konfiguracji wysyłki poczty przez smart-hosta,

 • poprawki w tłumaczeniach,

 • poprawki w obsłudze ról konserwatora i operatora,

 • ujednolicenie nazw alarmów,

Moduł zarządzania systemem
 • poprawki w zarządzaniu grupami,

 • poprawki w wewnętrznej usłudze watchdog,

 • poprawki w silniku systemu,

 • poprawki w exporcie danych,

 • poprawki w tworzeniu kopii zapasowej,

 • poprawki w rekonfiguracji sieci,

 • poprawki w usłudze zdalnego supportu,

 • poprawki w zarządzaniu obiektami,

 • poprawki w module licencjonowania,

Interfejs www
 • poprawki w wizualizacji interfejsu na różnych typach urządzeń,

 • poprawki w tłumaczeniach,

 • poprawki w konfiguracji obiektów,

 • drobne poprawki w interfejsie www,

Moduł wizualizacji
 • poprawki w slajderze,

 • poprawki w tworzeniu miniaturek map,

 • poprawki w wizualizacji statusów alarmowych na mapach,

 • poprawki w tworzeniu map ciepła.

Wersja 2.12

Wersja 2.12.1 (build 2.12.1.19.06.27)

Kluczowe funkcjonalności

Brak kluczowej funkcjonalności.

Ulepszenia

Moduł agregacji danych
 • dodanie obsługi polskich znaków w nazwach czujników - współpraca z HWGroup / SNMP,

Moduł powiadomień
 • dodano stan jako możliwy typ czujnika,

Moduł wizualizacji
 • dodano opcję wyboru pozycji ramki z informacjami na widoku mapy,

 • interpretacja rozszerzeń EXIF w zakresie obrotu obrazka przy ładowaniu podkładów map,

 • możliwość tworzenia własnych nazw szybkich linków,

Poprawki

Moduł agregacji danych
 • poprawki w narzędziu Fast Preview dla protokołu Modbus,

Moduł zarządzania systemem
 • poprawna obsługa znaków specjalnych w nazwach typów czujników,

Moduł wizualizacji
 • poprawki przy tworzeniu przestrzennych map ciepła.

Wersja 2.12 (build 2.12.19.05.29)

Kluczowe funkcjonalności

Moduł agregacji danych

Nowa wersja rozwiązania systemONE przyspiesza wdrożenia oparte o protokół Modbus dzięki funkcjonalności szybkiego podglądu danych rejestrów Modbus. Oprogramowanie systemONE wyświetla dane z rejestrów i automatycznie dokonuje dekodowania dla różnych systemów kodowania rejestrów (kolejność bitów oraz rejestrów).

Ulepszenia

Moduł agregacji danych
 • przyspieszenie pobierania danych z protokołu Modbus/TCP,

Interfejs www
 • nowy widok wykresów w obiektach,

Moduł wizualizacji
 • dodanie opcji wyświetlania trendów na wykresach w obiektach,

Moduł zarządzania systemem
 • możliwość tworzenia linków URL do poszczególnych obiektów,

Poprawki

Moduł wizualizacji
 • poprawki w wyświetlaniu jednostek w widokach czujników,

 • poprawki w wizualizacji statusów na mapach.

Wersje wcześniejsze

Wersja 2.11.1-2.11.4

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.11 (build 2.11.0.18.02.25)

Moduł zarządzania systemem

Od wersji 2.11 rozwiązanie systemONE jest dostępne w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Wersja 2.10.1-2.10.3

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.10 (build 2.10.17.09.28)

Moduł sterowania

Rozwiązanie systemONE daje możliwość sterowania wyjściami urządzeń. Ta funkcjonalność znacznie rozszerza możliwości zastosowania rozwiązania systemONE jako narzędzia do monitoringu środowiskowego. Możliwe jest nie tylko informowanie o występujących problemach i anomaliach, ale również sterowanie urządzeniami np. sygnalizatory świetlne i dźwiękowe, a także innymi urządzeniami podłączonymi do portów wyjściowych. Obsługa modułów sterowania wymaga zakupu licencji na liczbę portów wyjściowych.

Moduł agregacji danych

Rozwiązanie systemONE daje nie tylko możliwość pobierania surowych danych z czujników ale od wersji 2.10 możliwe jest skonfigurowania reguł filtracji wstępnej dla pobieranych danych, konfiguracja offsetu dla celów kalibracji liniowej czujników oraz filtracji już pobranych danych.

Wersja 2.9 (build 2.9.17.06.01)

Moduł zarządzania systemem

Od wersji 2.9 rozwiązanie systemONE dostępne jest jako maszyna wirtualna (Virtual Appliance) zarówno w wersji 32 bitowej (x32) jak i 64 bitowej (x64). Zastosowanie wersji x64 umożliwia zwiększenie wydajności i polepszenie obsługi instalacji obsługujących duże zbiory danych.

Moduł agregacji danych

Rozwiązanie systemONE daje możliwość zbierania nie tylko pomiarów z wykorzystaniem protokołu SNMP, ale również obsługuje protokół Modbus/TCP. Obsługa protokołu Modbus/TCP wymaga zakupu dodatkowej licencji.

Moduł powiadomień

W wersji 2.9 przebudowano moduł powiadomień dzięki czemu możliwe jest konfigurowanie osobnych polityk powiadomień i przypisywanie ich do poszczególnych sensorów w obiekcie. Korzystanie z nowego systemu powiadomień umożliwia dostosowanie polityk powiadamiania w systemie do aktualnych polityk stosowanych w firmie na każdym poziomie. Dodatkowo obsługa harmonogramów dla każdego kontaktu umożliwia przeniesienie obowiązujących procedur i polityk tj. system zmianowy do systemu i jego implementację.

Wersja 2.8.1-2.8.5

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.8 (build 2.8.16.12.18-0)

Moduł agregacji danych

Rozwiązanie systemONE daje możliwość zbierania nie tylko pomiarów z wykorzystaniem protokołu SNMP, ale również umożliwia monitoring dostępności urządzeń za pośrednictwem protokołu ICMP. W kolejnych wersjach moduł agregacji danych zostanie rozbudowany o wsparcie dla kolejnych protokołów.

Moduł zarządzania systemem

Rozwiązanie systemONE daje możliwość wzięcia udziału w programie rozwoju produktu systemONE - CEIP (Customer Experience Improvement Program). Współpraca polega na zgodzie na automatyczne wysyłanie informacji z logów typu debug na adres: ceip@astozi.pl. Zbierane są tylko i wyłącznie dane związane z błędami wewnętrznymi systemu. Funkcjonalność nie wysyła i nie udostępnia danych pomiarowych ani danych konfiguracyjnych. Administrator systemu może wyłączyć opcję CEIP za pomocą opcji dostępnej w menu: Maintenance/Konserwacja -> Advanced/Zaawansowane -> Support/Wsparcie.

Wersja 2.7 (build 2.7.16.10.30-0)

Moduł wizualizacji

System umożliwia konfigurację czasu przechowywania map ciepła oraz częstotliwość ich generowania. Wygenerowane mapy mogą być przeglądane w postaci listy oraz jako animowany pokaz z wykorzystaniem wbudowanego odtwarzacza. System umożliwia usuwanie wygenerowanych map ciepła oraz ich export jako pliki graficzne.

Wersja 2.6

Zmiana nazwy z dcms na systemONE

Zmiana nazewnictwa systemu z data center monitoring system (dcms) na systemONE. Zmiana jest podyktowana zwiększeniem obszarów zastosowań systemu oraz przebudową portfolio produktowego firmy astozi.

Wersja 2.5

Zmiana architektury wewnętrznej systemu

Zmiana architektury wewnętrznej systemu umożliwiająca dostarczanie systemu w postaci wirtualnej maszyny (Virtual Appliance).

Wersja 2.4

Brak kluczowej funkcjonalności.

Wersja 2.3

Moduł agregacji danych

Rozbudowa modułu integracji danych o ścisłą współpracę z produktami firmy HWGroup pozwalająca na szybszą i łatwiejszą konfigurację i wdrożenie systemu.

Wersja 2.2

Moduł wizualizacji

Zmiany w module wizualizacji danych umożliwiające przypisanie czujnika do wielu map.

Wersja 2.11.4 (build 2.11.4.19.02.01)

Moduł agregacji danych

 • przyspieszenie obsługi SNMP-TRAP,

Interfejs www

 • zmieniony układ wyświetlania sensorów w obiektach,

Moduł wizualizacji

 • możliwość tworzenia aktywnych obszarów w widokach (szybkie linki) w celu przekierowania do innych widoków.

Wersja 2.11.3 (build 2.11.3.18.04.22)

Moduł wizualizacji

 • możliwość tworzenia aktywnych obszarów w widokach (szybkie linki) w celu przekierowania do innych widoków.

Wersja 2.11.2 (build 2.11.2.18.04.04)

Brak ulepszeń

Wersja 2.11.1 (build 2.11.1.18.03.13)

Brak ulepszeń

Wersja 2.11 (build 2.11.0.18.02.25)

Moduł integracji

 • dodanie opcji exportu wykresów do plików CSV oraz XLS,

Moduł zarządzania systemem

 • dodanie polskiej wersji językowej,

 • dodanie możliwości usuwania niepotrzebnych plików za pomocą konsoli,

Moduł agregacji danych

 • dodanie wsparcia dla urządzeń które są dostępne poprzez sieć komputerową o niskiej przepustowości lub wolno przesyłają dane pomiarowe,

Moduł powiadomień

 • dodanie możliwości wyłączania powiadomień dla pojedynczych sensorów w obiektach,

 • szybki dostęp do kontaktów skojarzonych z obsługą danego czujnika,

Interfejs www

 • dodanie opcji dźwiękowego i wizualnego powiadomienia o alarmach.

Wersja 2.10.3 (build 2.10.3.17.11.20)

Moduł powiadomień

 • dodanie do kontaktów ról „maintenance” oraz „operator”.

Wersja 2.10.2 (build 2.10.2.17.10.20)

Brak ulepszeń.

Wersja 2.10.1 (build 2.10.1.17.10.09)

Moduł integracji

 • poprawki w wydajności usługi SNMP oraz Modbus,

Interfejs www

 • ulepszona konfiguracja udostępniania danych z wykorzystaniem protokołu SNMP oraz Modbus.

Wersja 2.10 (build 2.10.17.09.28)

Moduł zarządzania systemem

 • dodanie ekranu startowego „What’s new”,

 • pokazywanie daty zakończenie wsparcia,

Moduł agregacji danych

 • możliwość ręcznego wymuszenia pobrania danych z czujników,

 • możliwość filtracji pomiarów zarówno w trybie filtracji wstępnej jak i filtracji pomiarów już wykonanych,

 • możliwość konfiguracji offset’u dla zbieranych danych na potrzeby prostej korekcji pomiarów,

 • ulepszona obsługa czujników podłączonych do urządzeń firmy HWGroup m.in obsługa dynamicznie pokazywanych czujników HWGroup,

 • dodano możliwość wyłączania zewnętrznych źródeł danych,

Moduł powiadomień

 • dodanie obsługi podsystemu indywidualnego powiadamiania dla urządzań SMART-SENSOR firmy astozi,

 • po ponownym uruchomieniu system powiadamia o aktualnych alarmach,

 • obsługa bramki SMS firmy HWGroup,

Moduł wizualizacji

 • dodanie opcji wyświetlania punktu rosy oraz wilgotności bezwzględnej dla urządzeń z serii SMART-SENSOR,

 • dodanie wykresu typu histogram,

 • wyświetlanie wykresu kompatybilności z zaleceniami ASHRAE z podziałem na grupy,

Interfejs www

 • obsługa zakładek w oknach konfiguracji parametrów,

 • dodanie pasku postępu podczas exportu danych,

Moduł sterowania

 • powiązanie polityk sterowani wyjściami z podsystemem indywidualnego powiadamiania,

 • obsługa polityk sterowania wyjściami,

 • obsługa grup wyjść,

 • obsługa urządzeń SNMP,

 • tworzenie i obsługa cykli włączania i wyłączania portów dla każdego typu zdarzenia osobno.

Wersja 2.9 (build 2.9.17.06.01)

Moduł zarządzania systemem

 • rozbudowano listę operacji dostępnych przez konsolę, m.in. możliwość przywrócenia poprzedniej wersji oprogramowania,

 • pokazywanie daty zakończenia wsparcia,

 • system wyświetla dodatkowe informacje i operacje w zakładce statusu systemu,

Moduł agregacji danych

 • obsługa protokołu Modbus TCP,

 • obsługa opóźnień dla nawiązywanych połączeń TCP,

 • wydłużenie okresu przechowywania danych nowych obiektów do 10 lat wraz z opcją konwersji istniejących obiektów,

 • dodanie kategorii dla typów sensorów,

Moduł powiadomień

 • możliwość przypisania polityki powiadomień do poszczególnego sensora,

 • możliwość konfigurowania własnych statusów dla przekroczeń parametrów,

 • możliwość konfiguracji dolnych i górnych progów aktywacji alarmu, histerezy oraz wielkości zmian odczytywanego parametru dla którego nastąpi ponowienie powiadomienia,

 • obsługa systemu powiadomień za pomocą Trigger Action Response Plan (TARP) - obsługiwanie reguł aktywacji TARP, obsługa wielu polityk notyfikacji,

 • możliwość konfigurowania polityk powiadamiania – tj. opóźnienie wysłania powiadomienia, częstotliwość powtórnego powiadamiania o istniejących alarmach, obsługa grup kontaktów,

 • możliwość przypisywania kalendarza powiadomień do kontaktu,

Moduł wizualizacji

 • dodanie Slidera umożliwiającego automatyczne przełączanie widoków dostępnych za pomocą QuickLinks z wykorzystaniem konfigurowanego harmonogramu,

Interfejs www

 • nowy układ menu,

 • przenoszenie sensorów pomiędzy obiektami,

 • dodawanie do grupy z poziomu obiektu,

 • zmiana opisu unit type w sensor typ z float na numeric,

 • dodanie opcji display precission do sensorów,

 • dodano estymacje czasu zakończenia operacji o możliwym długim czasie wykonywania.

Wersja 2.8.5 (build 2.8.17.02.14-0)

Moduł zarządzania systemem

 • dodano opcję resetu hasła do panelu z wykorzystaniem konsoli.

Wersja 2.8.4 (build 2.8.17.02.13-0)

Brak ulepszeń.

Wersja 2.8.3 (build 2.8.17.02.02-0)

Brak ulepszeń.

Wersja 2.8.2 (build 2.8.17.01.26-0)

Brak ulepszeń.

Wersja 2.8.1 (build 2.8.16.12.26-0)

Brak ulepszeń.

Wersja 2.8 (build 2.8.16.12.18-0)

Moduł zarządzania systemem

 • ulepszona procedura aktualizacji systemu związana z analizą poprawności połączenia z siecią Internet,

 • procedura rollback do poprzedniej wersji firmware,

 • możliwość uruchomienia trybu serwisowego (suport) przez serial / konsolę,

 • możliwość wzięcia udziału w programie rozwoju produktu systemONE (UWAGA: opcja domyślnie włączona),

 • podgląd kolejek aktualnie procesowanych alarmów i notyfikacji,

 • możliwość wybiórczego usuwania logów systemowych,

 • zmiana architektury usług wewnętrznych na technologię webserwisów, w celu przyspieszenia dostarczania nowych funkcjonalności w przyszłych wersjach systemu,

Moduł notyfikacji

 • możliwość wysyłania powiadomień za pomocą zewnętrznego serwera poczty,

Moduł agregacji danych

 • obsługa nowego typu urządzeń - general TCPIP,

Moduł wizualizacji

 • rozbudowanie zarządzania linkami – obsługa map oraz map ciepła,

 • export danych do pliku CSV na podstawie zaznaczenia na wykresie,

 • nazwy źródeł danych jako Obiekty zamiast: External sources oraz Motes,

 • grupowe zarządzanie elementami w listach.

Wersja 2.7 (build 2.7.16.10.30-0)

 • wyświetlanie listy aktualnych alarmów,

 • pokazywanie zużycia dysku z podziałem na typy danych,

 • rozbudowa logowania zdarzeń systemowych o dodatkowe informacje,

 • rozbudowa logowania informacji w plikach typu debug,

 • dodanie exportu plików z informacjami typu debug,

 • dodanie szczegółowych informacji o wysłanych powiadomieniach drogą email,

 • zmiany w drzewie SNMP systemu – zmniejszenie stopnia zagnieżdżenia drzewa z informacjami.

Wersja 2.6

 • rebranding systemu dcms do systemONE,

 • dodanie opcji i procedury aktywacji produktu,

 • rozbudowanie licencji EULA o sekcje związaną z przetwarzaniem danych osobowych.

Wersja 2.5

 • dodanie elektronicznej akceptacji licencji EULA,

 • dodanie logów dla wysyłek powiadomień email oraz sms,

 • szybszy podgląd map ciepła z wykorzystaniem miniaturek.

Wersja 2.4

 • dodanie monitoringu usług wewnętrznych systemu,

 • dodanie obsługi sprzętowej bramki sms (producent SMSEagle).

Wersja 2.3

 • możliwość zdefiniowania typów wielkości mierzonych przez czujniki jako wielkości przestrzenne,

 • możliwość tworzenia nieregularnych obszarów dla których wyliczane są przestrzenne mapy ciepła,

 • oznaczanie pomarańczowym kolorem w menu z urządzeniami typu mote, urządzeń w których przewidywane jest wyczerpanie baterii,

 • definiowanie użytkowników, których wybór jest możliwy przez konfiguracji powiadomień z grupach,

 • dodanie opcji wyłączania wysyłania pułapek SNMP (Trap) do centralnego hosta zdefiniowanego na poziomie globalnym,

 • dodanie opcji wyłączania analizy pomiarów z danego czujnika (np. podczas awarii),

 • wyświetlanie alarmów dla grup z podziałem na typy czujników w okresie ostatniego tygodnia na głównym oknie systemu,

 • możliwość dynamicznej zmiany definicji pomiaru dla każdego czujnika w external source pomiędzy: pomiar (gauge), licznik (counter), zmiana (derivate),

 • możliwość dynamicznego dodawania i usuwania czujników w obiektach typu external source.

Wersja 2.2

 • dodanie lokalizacji grupującej mapy,

 • możliwość komentowania i potwierdzania alarmów,

 • dodanie definiowania własnych typów wielkości mierzonych,

 • dodanie pola producent dla urządzeń zewnętrznych,

 • możliwość przeglądania logów w widokach mote/external source oraz widoku czujników,

 • dodanie opcji sprawdzania dostępności urządzeń zewnętrznych (external devices) na podstawie: zapytań snmp o uptime oraz sprawdzania czasu odpowiedzi na odpowiedź ping.

Wersja 2.11.4 (build 2.11.4.19.02.01)

Moduł agregacji danych

 • poprawki w obsłudze liczników,

 • poprawki w obsłudze pułapek SNMP,

Moduł powiadomień

 • poprawki w obsłudze alarmów dla urządzeń astozi,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w stabilności usług wewnętrznych systemu,

 • poprawki w obsłudze licencji oraz wygaśnięcia wsparcia do systemu,

Interfejs www

 • poprawienie błędnego wyświetlania ilość aktualnych alarmów na głównym ekranie,

 • poprawki w wizualizacji naładowania baterii dla urządzeń astozi SMART-SENSOR-ISM,

Wersja 2.11.3 (build 2.11.3.18.04.22)

Moduł agregacji danych

 • poprawki w wydajności podsystemu agregacji danych,

Wersja 2.11.2 (build 2.11.2.18.04.04)

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w procedurze aktualizacji systemu,

 • poprawki w module aktywacji systemu,

 • poprawki w usłudze watchdog,

 • poprawki w obsłudze urządzeń proxy,

Moduł agregacji danych

 • poprawki w obsłudze protokołu SNMP v3,

Moduł powiadomień

 • poprawki w obsłudze kolejek wiadomości do wysłania,

Interfejs www

 • poprawki w tłumaczeniu interfejsu,

 • poprawki podczas dodawania szybkich linków i slajdów,

 • poprawki w obsłudze ekranów o niskiej rozdzielczości,

Wersja 2.11.1 (build 2.11.1.18.03.13)

Moduł powiadomień

 • poprawki w wyłączaniu powiadomień dla poszczególnych czujników w obiektach,

Wersja 2.11 (build 2.11.0.18.02.25)

Moduł zarządzania systemem

 • wydłużenie przechowywania wewnętrznych kopii zapasowych,

 • poprawki w zakresie obsługi połączeń sieciowych,

Moduł powiadomień

 • poprawki w zakresie konfiguracji powiadamiania za pomocą zewnętrznego serwera poczty (smart host),

Interfejs www

 • poprawki w zakresie wyświetlania alarmów dla obiektu,

 • przyspieszenie działania interfejsu w zakresie pobierania danych o pomiarach,

 • poprawki w zakresie wyświetlania czujników w obiekcie,

 • poprawki w działaniu interfejsu WWW na przeglądarce IE11,

Wersja 2.10.3 (build 2.10.3.17.11.20)

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w działaniu usługi wsparcia zdalnego,

 • poprawki w obsłudze urządzeń astozi proxy,

 • poprawki w działaniu funkcji rollback,

Moduł powiadomień

 • poprawki w obsłudze włączania i wyłączania czujników / obiektów / źródeł danych,

Moduł wizualizacji

 • drobne poprawki w module generowania przestrzennych map ciepła,

Interfejs www

 • drobne poprawki w interfejsie przedstawiającym dane czujników,

 • drobne poprawki w interfejsie pokazującym analizę ASHRAE,

Wersja 2.10.2 (build 2.10.2.17.10.20)

Moduł wizualizacji

 • krytyczna poprawka związana z wyświetlaniem wykresów oraz czasowych map ciepła,

Interfejs www

 • poprawki przy konfiguracji i wyświetlaniu map,

Wersja 2.10.1 (build 2.10.1.17.10.09)

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w zapisie wewnętrznych logów systemowych,

Moduł agregacji danych

 • poprawki w obsłudze protokołu SNMP (Trap),

Moduł powiadomień

 • poprawki w procesie przenoszenia sensorów pomiędzy obiektami,

Moduł integracji

 • poprawki w udostępnianiu danych za pomocą protokołu SNMP,

Interfejs www

 • poprawki w procesie przenoszenia sensorów pomiędzy obiektami,

 • poprawki w konfiguracji sensorów,

 • poprawki w wizualizacji zmian statusów dla wejść binarnych,

 • poprawki w wyświetlaniu danych kontaktów w grupie,

Wersja 2.10 (build 2.10.17.09.28)

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w procedurze uruchamiania systemu,

 • poprawki w procedurze aktualizacji,

 • poprawki w zarządzaniu obiektami,

 • poprawki w module zarządzania licencjami,

 • poprawki w wewnętrznych mechanizmach wykonywania kopii zapasowych,

 • poprawki w zarządzaniu logami systemowymi,

 • poprawki w module zdalnego wsparcia,

 • poprawki w usługach systemowych,

Moduł agregacji danych

 • poprawki w obsłudze protokołu Modbus/TCP,

 • poprawki w obsłudze protokołu SNMP,

 • poprawki w obsłudze podsystemu indywidualnego powiadamiania,

 • przyspieszenie pobierania danych z czujników w reakcji na zmiany parametrów,

 • poprawki w kompatybilności z produktami firmy HWGroup,

 • ulepszona obsługa błędów podczas obsługi zewnętrznych urządzeń,

 • poprawki w obsłudze instalacji systemONE z zbudowanym modułem komunikacji z urządzeniami SMART-SENSOR-ISM,

Moduł powiadomień

 • poprawki w podsystemie indywidualnego powiadamiania,

 • poprawki w obsłudze parametru histerezy,

 • poprawki w obsłudze pomiarów o wartości ERROR VALUE,

Moduł wizualizacji

 • poprawki w tworzeniu przestrzennych map ciepła,

 • przyspieszenie generowani i wyświetlania wykresów,

Moduł integracji

 • poprawki w exporcie danych do formatu CSV,

Interfejs www

 • poprawki w wyświetlaniu panelu na urządzeniach mobilnych,

 • poprawki w wizualizacji przestrzennych i czasowych map ciepła,

 • poprawki w wyświetlaniu obiektów o dużej liczbie czujników,

 • poprawki w obsłudze parametru Options w konfiguracji wykresów, map ciepła itp.,

 • poprawki w wyświetlaniu okna edycji czujnika oraz obiektu,

 • poprawki w oknie konfiguracji urządzeń zewnętrznych,

 • poprawki w wyświetlaniu opcji dla wyłączonych obiektów,

 • poprawki w obsłudze liczb zmiennoprzecinkowych z separacją przecinkiem,

 • poprawki w wyświetlaniu opcji powiązanych z licencjami,

 • poprawki do wyświetlania danych po filtrowaniu parametrów wyświetlania,

 • poprawki w widokach QuickView,

 • poprawki w zarządzaniu kontaktami.

Wersja 2.9 (build 2.9.17.06.01)

Moduł zarządzania systemem

 • polepszono zarządzanie logami typu debug,

 • polepszono pracę modułu CEIP w zakresie wielkości i rodzaju przesyłanych danych,

 • zwiększono wydajność wewnętrznej bazy danych,

 • poprawiono procedurę wykonywania kopii zapasowej konfiguracji systemu,

 • podczas uruchamiania system pokazuje jaki jest etap uruchamiania usług,

 • ulepszono pracę wbudowanego watchdoga,

 • ulepszono współpracę z urządzeniami astozi z serii SMART,

 • zwiększono wydajność i stabilność wewnętrznych mechanizmów zarządzania obiektami,

Moduł agregacji danych

 • zwiększono wydajność i stabilność usługi agregacji danych w zakresie obsługi protokołów ping, snmp, tcp,

 • ulepszono zakres i dokładność wyświetlanych danych w zakładce alarmów,

Moduł powiadomień

 • zmniejszono do 5 minut częstotliwość ponawiania wysłania powiadomienia w przypadku błędu wysłania,

 • zabezpieczono system przed wysyłaniem powiadomień do pustych adresatów,

 • dodano do logów identyfikator / potwierdzenie otrzymania powiadomienia z zewnętrznego systemu,

 • do powiadomień dodano dodatkowe informacje m.in. jednostka,

Moduł wizualizacji

 • zwiększono wydajność i stabilność usługi generującej przestrzenne map ciepła,

 • poprawiono wyświetlanie wykresów zgodności z zaleceniami ASHRAE,

Interfejs www

 • zwiększono wydajność i stabilność interfejsu www w zakresie m.in obsługi obiektów, map,

 • ulepszono wyświetlanie map jako quickLinki,

 • drobne poprawki i literówki,

Wersja 2.8.5 (build 2.8.17.02.14-0)

Moduł wizualizacji

 • poprawki w module tworzenia przestrzennych map ciepła,

 • wprowadzono poprawki przy wczytywaniu historii alarmów,

Moduł zarządzania systemem

 • po restarcie gatewaya, supportDaemon nie resetował statusu połączenia na wyłączony,

Wersja 2.8.4 (build 2.8.17.02.13-0)

Moduł powiadomień

 • poprawka w obsłudze zewnętrznych bramek SMS,

 • poprawienie reakcja modułu powiadomień na pusty adres email oraz pusty numer telefonu,

 • zwiększenie poziomu logowania zdarzeń związanych z wysyłkami wiadomości SMS,

Moduł wizualizacji

 • poprawki w module tworzenia przestrzennych map ciepła,

Moduł agregacji danych

 • poprawki w module agregacji danych z urządzeń SMART-SENSOR-ISM,

Moduł zarządzania systemem

 • poprawka zapobiegająca błędnemu automatycznemu tworzeniu urządzeń typu external device,

Wersja 2.8.3 (build 2.8.17.02.02-0)

 • poprawka naprawiająca błąd uniemożliwiający wysyłanie powiadomień sms za pośrednictwem sprzętowych bramek SMS,

Wersja 2.8.2 (build 2.8.17.01.26-0)

 • poprawka naprawiająca błąd uniemożliwiający inicjalizację nowy urządzeń z serii SMART-MOTE-ETH,

Wersja 2.8.1 (build 2.8.16.12.26-0)

 • krytyczna poprawka naprawiająca błąd uniemożliwiający wysyłanie powiadomień drogą email,

Wersja 2.8 (build 2.8.16.12.18-0)

 • poprawiona ogólna wydajność systemu,

 • ulepszona konfiguracja pozycjonowania obiektów na mapach,

 • poprawki w interfejsie www,
  • poprawki w exporcie danych do pliku CSV,

 • rozwiązanie problemów występujących w specyficznych przypadkach/sytuacjach,
  • brak możliwości dodania grupy,

  • brak możliwości usunięcia alarmów dla sensora,

  • brak generowania przestrzennych map ciepła,

  • brak możliwości wykonania kopii plików konfiguracyjnych,

  • konieczność dwukrotnej zmiany typu sensora przy jego tworzeniu,

  • błąd wyświetlania wykresu ze zdefiniowanymi wartościami błędnymi,

 • ulepszona usługa agregacji danych,

 • ulepszona usługa obsługi alarmów,

 • ulepszona usługa obsługi notyfikacji,

 • ulepszone zarządzanie urządzeniami,

 • wydłużona statystyka obciążenia procesorów,

 • poprawki w procedurze aktywacji systemu i obsłudze licencji,

 • poprawka błędu przy operacji zamykania systemu (shutdown)

Wersja 2.7 (build 2.7.16.10.30-0)

 • automatyczne odświeżanie panelu informacyjnego przy aktualizacji, restarcie systemu oraz zmianie adresu IP,

 • poprawki w exporcie danych do pliku CSV,

 • konfiguracja opcji widget’ów za pomocą okien typu popup,

 • pokazywanie stopnia zaawansowania wykonania asynchronicznych operacji tj. export plików itp.,

 • poprawki w komunikacji z urządzeniami typu SMART-PROXY,

 • poprawki w interfejsie konfiguracji wykresów,

 • poprawki we współpracy panelu systemu z przeglądarką Firefox w zakresie poprawnego wyświetlania daty,

 • poprawki w obsłudze konfiguracji adresów email w kontaktach.

Wersja 2.6

 • optymalizacja wydajności modułu agregacji danych,

 • optymalizacja wydajności modułu integracji danych (agent SNMP),

 • optymalizacja wydajności modułu agregacji danych (pobierania danych z zewnętrznych źródeł za pomocą protokołu SNMP),

 • przyspieszenie procedur uruchamiania systemu,

 • poprawki w interfejsie.

Wersja 2.5

 • dodanie wykresów całkowitego obciążenia CPU oraz zużycia CPU przez poszczególne serwisy wewnętrzne,

 • poprawki w module agregacji danych (z wykorzystaniem protokołu SNMP),

 • poprawki w module integracji (agent SNMP),

 • poprawki w interfejsie.

Wersja 2.3

 • ulepszenia przy tworzeniu przestrzennych map ciepła,

 • ulepszenia w interfejsie www.

Wersja 2.2

 • ulepszenia w zakresie skalowania widgetów,

 • poprawki w tworzeniu czasowych map ciepła.