Procedura aktualizacji systemu

Sekcja przedstawia opis procedury aktualizacji systemu.

Pobranie nowej wersji oprogramowania

Link do nowej wersji oprogramowania jest udostępniany przez producenta i/lub dystrybutora. Plik z nową wersją oprogramowania należy zapisać lokalnie na stacji roboczej administratora systemu.

Weryfikacja poprawności konfiguracji

Przed aktualizacją należy sprawdzić poprawność adresu email głównego administratora. Na ten adres są wysyłane informacje o aktualizacjach systemu. Adres email można sprawdzić i zmienić za pomocą opcji: Change password w głównym oknie systemu.

Ostrzeżenie

Wersje produktu systemONE poniżej 2.8 zawierają błąd, który oprócz zmiany adresu email zmienia hasło na puste. W takim przypadku, przy zmianie adresu email należy ponownie wpisać hasło do systemu.

Kopia zapasowa konfiguracji systemu

Przed aktualizacją należy wykonać kopię zapasową konfiguracji. Kopię można wykonać korzystając z opcji dostępnej w menu:

dla wersji poniżej 2.8:

Maintenance/Konserwacja -> Gateway/Brama -> Operations/Operacje

dla wersji 2.8 i wyższych:

Maintenance/Konserwacja -> Advanced/Zaawansowane -> Operations/Operacje

Sprawdzenie dostępności do sieci Internet

Oprogramowanie od wersji 2.15.3 nie wymaga dostępu do Internetu podczas aktualizacji. Aktualizacja jest wykonywana w trybie off-line.

Dla wersji oprogramowania poniżej 2.15.3 wymagany jest dostęp do sieci Internet zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji pt.: Założenia dla konfiguracji sieci lokalnej oraz dostępu do sieci Internet.

Ostrzeżenie

Rozwiązanie systemONE w wersji poniżej 2.8 nie wykonuje automatycznego sprawdzania dostępności do Internetu, dlatego administrator systemu musi zadbać o odpowiednią konfigurację sieci lokalnej, w której jest zainstalowane rozwiązanie. W wersjach 2.8 i wyższych produkt systemONE sam sprawdza dostępność sieci Internet i w przypadku problemów anuluje aktualizację.

Aktualizacja systemu

Ostrzeżenie

Należy zawsze zachować kolejność aktualizacji systemu zgodnie z numeracją rosnącą.

Aktualizacji systemu dokonuje się za pomocą opcji dostępnej w menu:

dla wersji poniżej 2.8:

Maintenance/Konserwacja -> Gateway/Brama -> Operations/Operacje

dla wersji 2.8 i wyższych:

Maintenance/Konserwacja -> Advanced/Zaawansowane -> Operations/Operacje

Podczas aktualizacji okno przeglądarki przedstawia aktualny status aktualizacji. Standardowy czas aktualizacji systemu to około 5 minut. Po zakończeniu aktualizacji fizyczne lub wirtualne urządzenie Appliance zostanie uruchomione ponownie.

Przywracanie systemu do wersji poprzedniej

W przypadku występowania krytycznych problemów z nową wersją oprogramowania możliwe jest przyprócenie poprzedniej wersji oprogramowania. Procedurę rollback można uruchomić za pomocą opcji dostępnej w menu:

dla wersji poniżej 2.8:

Maintenance/Konserwacja -> Gateway/Brama -> Operations/Operacje

dla wersji 2.8 i wyższych:

Maintenance/Konserwacja -> Advanced/Zaawansowane -> Operations/Operacje

Po zakończeniu procedury przywracania fizyczne lub wirtualne urządzenie Appliance zostanie uruchomione ponownie z poprzednią wersją rozwiązania systemONE.