Udostępnianie danych

Informacje o możliwościach integracji

Urządzenia z linii SMART-SENSOR umożliwiają współpracę z wieloma zewnętrznymi systemami za pomocą wielu protokołów. Użytkownik ma do wyboru następujące możliwości integracji:

astozi ONE:

natywna integracja z rozwiązaniami firmy astozi tj. systemONE, portalONE,

CSV:

udostępnianie ostatnich pomiarów za pomocą plików CSV dostępnych za pomocą protokołu HTTP,

SNMP:

udostępnianie ostatnich pomiarów z pomocą protokołu SNMP,

Modbus/TCP:

udostępnianie ostatnich pomiarów z pomocą protokołu Modbus/TCP.

astozi ONE

Opis funkcjonalności oprogramowania

Oprogramowanie umożliwia pełną integrację z rozwiązaniami firmy astozi. Na chwilę obecną wspierane są rozwiązania:

astozi systemONE:

kompleksowe rozwiązanie do monitoringu środowiskowego,

astozi portalONE:

rozwiązanie dostępne w chmurze do przeglądania danych pomiarowych,

astozi EDGE:

rozwiązanie sprzętowe w postaci sterownika/rejestratora.

Dzięki pełnej integracji za pomocą protokołu komunikacyjnego firmy astozi możliwe jest:

  • pobieranie informacji o pomiarach,

  • przekazywanie informacji o statusie pracy urządzenia (napięcia zasilania, alarmy itp.),

  • sterowanie za pomocą rozwiązania systemONE ustawieniami wbudowanego w SMART-SENSOR brzęczyka oraz diody LED.

Dodatkowo współpraca urządzeń SMART-SENSOR z rozwiązaniem systemONE daje możliwość tworzenia rozproszonych sieci monitorujących ze względu na tworzenie (inicjalizację) połączeń przez urządzenie SMART-SENSOR.

W sieciach monitoringu wykorzystujących protokół SNMP, konieczne jest zachowanie płaskiej struktury sieci umożliwiającej bezpośrednią komunikację pomiędzy urządzeniami końcowymi obsługującymi protokół SNMP, a serwerami monitoringu.

Współpraca urządzeń firmy astozi wraz z rozwiązaniem systemONE pozwala na ominięcie tej niedogodności.

Konfiguracja

_images/04_konfiguracja_smart-mote.png

W celu konfiguracji urządzenia SMART-SENSOR do obsługi protokołu SNMP należy przejść do grupy Integration/Integration i wybrać menu astozi ONE.

W okienku należy podać następujące parametry:

Typ rozwiązania:

astozi portalONE lub astozi systemONE,

Server:

podać adres IP serwera systemONE oraz port (domyślnie port 80). UWAGA: komunikacja pomiędzy urządzeniem SMART-SENSOR a systemONE jest szyfrowana.

UUID:

w przypadku podłączania do rozwiązania portalONE należy podać wygenerowany identyfikator urządzenia,

Klucz szyfrujący:

wpisać hasło do komunikacji (hasło powinno być identyczne jak wprowadzone w rozwiązaniu systemONE lub portalONE).

Pliki CSV

_images/04_konfiguracja_smart-integration-kit-CSV.png

Urządzenie SMART-SENSOR pozwala na dostęp do danych historycznych za pomocą protokołu HTTP. Dane są dostępne w postacji plików CSV.

W celu konfiguracji urządzenia SMART-SENSOR do obsługi protokołu Modbus/TCP należy przejść do grupy Integration/Integration i wybrać menu CSV/CSV.

W okienku należy podać następujące parametry:

Włączony:

ustawić w pozycję ON - powoduje to włączenie protokołu Modbus.

W okienku URLs dostępne są sposoby dostepu do danych.

W celu testowego odczytu danych można skorzystać ze skryptów w PowerShellu dostępnym w publicznym repozytorium firmy astozi na serwisie github:

https://github.com/astozi/tools-for-astozi-devices/tree/master/scripts/integration-kit

Protokół SNMP

_images/04_konfiguracja_smart-integration-kit-SNMP.png

Urządzenie SMART-SENSOR obsługuje protokoł SNMP v1 i umożliwia współpracę z zewnętrznymi rozwiązaniami do monitoringu np. Nagios, Cacti, Zabbix i innych.

W celu konfiguracji urządzenia SMART-SENSOR z rozwiązaniem systemONE należy przejść do grupy Integration/Integration i wybrać menu SNMP/SNMP.

Konfiguracja protokołu SNMP

W okienku należy podać następujące parametry:

Włączony:

ustawić w pozycję ON - powoduje to włączenie protokołu SNMP,

Kontakt:

wpisać adres email adminsitratora - zalecane na podstawie specyfikacji protokołu SNMP,

Community do odczytu:

podać ciąg znaków community dla odczytu danych z urządzenia,

Community do zapisu:

podać ciąg znaków community dla sterowania urządzeniem.

Dla urzadzeń SMART-SENSOR istnieje możliwość ściągnięcia pliku MIB za pomocą przycisku Download MIB.

Odczyt danych z urządzenia

Produkty firmy astozi są zarejestrowane w drzewie OID protokołu SNMP pod numerem: 41798. Wszystkie dane zawarte w tym drzewie dotyczą rozwiązań firmy astozi i są tłumaczone za pomocą odpowiednich plików MIB.

Przykład

Wykonanie komendy:

snmpwalk -On -c public -v 1 [adres IP] .1

da następujący rezultat:

.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: smart-sensor
.1.3.6.1.2.1.1.2.0 = Wrong Type (should be OBJECT IDENTIFIER): STRING: "1.3.6.1.4.1.41798"
.1.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (33600) 0:05:36.00
.1.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: email@domain
.1.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: smart-sensor
.1.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: localization
.1.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 76
.1.3.6.1.4.1.41798.1.1.1 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.2.1 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.2.2 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.2.3 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.2.4 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.2.5 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.2.6 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.21.1 = STRING: "21.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.21.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:38(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.21.3 = STRING: "Temperature"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.21.4 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.21.5 = STRING: "24.42"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.21.6 = STRING: "Probe-0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.21.7 = INTEGER: 2442
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.21.8 = INTEGER: 100
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.22.1 = STRING: "22.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.22.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:39(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.22.3 = STRING: "Humidity"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.22.4 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.22.5 = STRING: "37.51"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.22.6 = STRING: "Probe-0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.22.7 = INTEGER: 3751
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.22.8 = INTEGER: 100
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.23.1 = STRING: "23.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.23.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:38(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.23.3 = STRING: "Temperature"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.23.4 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.23.5 = STRING: "-300000.00"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.23.6 = STRING: "Probe-1"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.23.7 = INTEGER: -300000
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.23.8 = INTEGER: 100
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.24.1 = STRING: "24.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.24.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:39(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.24.3 = STRING: "Humidity"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.24.4 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.24.5 = STRING: "-300000.00"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.24.6 = STRING: "Probe-1"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.24.7 = INTEGER: -300000
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.24.8 = INTEGER: 100
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.25.1 = STRING: "25.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.25.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:38(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.25.3 = STRING: "Temperature"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.25.4 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.25.5 = STRING: "-300000.00"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.25.6 = STRING: "Probe-2"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.25.7 = INTEGER: -300000
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.25.8 = INTEGER: 100
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.26.1 = STRING: "26.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.26.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:39(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.26.3 = STRING: "Humidity"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.26.4 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.26.5 = STRING: "-300000.00"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.26.6 = STRING: "Probe-2"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.26.7 = INTEGER: -300000
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.26.8 = INTEGER: 100
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.27.1 = STRING: "27.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.27.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:40(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.27.3 = STRING: "Undef"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.27.4 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.27.5 = STRING: "-3000.00"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.27.6 = STRING: "Probe-3"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.27.7 = INTEGER: -300000
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.27.8 = INTEGER: 100
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.28.1 = STRING: "28.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.28.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:40(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.28.3 = STRING: "Undef"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.28.4 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.28.5 = STRING: "-3000.00"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.28.6 = STRING: "Probe-4"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.28.7 = INTEGER: -300000
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.28.8 = INTEGER: 100
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.29.1 = STRING: "29.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.29.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:40(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.29.3 = STRING: "Undef"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.29.4 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.29.5 = STRING: "-3000.00"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.29.6 = STRING: "Probe-5"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.29.7 = INTEGER: -300000
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.29.8 = INTEGER: 100
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.30.1 = STRING: "30.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.30.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:40(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.30.3 = STRING: "Undef"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.30.4 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.30.5 = STRING: "-3000.00"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.30.6 = STRING: "Probe-6"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.30.7 = INTEGER: -300000
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.30.8 = INTEGER: 100
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.31.1 = STRING: "31.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.31.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:42(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.31.3 = STRING: "NO"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.31.4 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.31.5 = STRING: "0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.31.6 = STRING: "Probe-7"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.31.7 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.31.8 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.32.1 = STRING: "32.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.32.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:42(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.32.3 = STRING: "NO"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.32.4 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.32.5 = STRING: "0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.32.6 = STRING: "Probe-7"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.32.7 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.32.8 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.33.1 = STRING: "33.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.33.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:41(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.33.3 = STRING: "NO"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.33.4 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.33.5 = STRING: "0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.33.6 = STRING: "Probe-7"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.33.7 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.33.8 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.34.1 = STRING: "34.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.34.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:41(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.34.3 = STRING: "NO"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.34.4 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.34.5 = STRING: "0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.34.6 = STRING: "Probe-7"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.34.7 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.34.8 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.35.1 = STRING: "35.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.35.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:41(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.35.3 = STRING: "Output"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.35.4 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.35.5 = STRING: "0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.35.6 = STRING: "Probe-8"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.35.7 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.35.8 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.36.1 = STRING: "36.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.36.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:41(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.36.3 = STRING: "Output"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.36.4 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.36.5 = STRING: "0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.36.6 = STRING: "Probe-8"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.36.7 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.36.8 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.37.1 = STRING: "37.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.37.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:41(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.37.3 = STRING: "Output"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.37.4 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.37.5 = STRING: "0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.37.6 = STRING: "Probe-8"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.37.7 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.37.8 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.38.1 = STRING: "38.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.38.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:41(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.38.3 = STRING: "Output"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.38.4 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.38.5 = STRING: "0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.38.6 = STRING: "Probe-8"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.38.7 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.38.8 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.39.1 = STRING: "39.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.39.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:41(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.39.3 = STRING: "NO"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.39.4 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.39.5 = STRING: "1"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.39.6 = STRING: "Probe-9"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.39.7 = INTEGER: 10
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.39.8 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.40.1 = STRING: "40.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.40.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:41(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.40.3 = STRING: "NO"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.40.4 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.40.5 = STRING: "0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.40.6 = STRING: "Probe-10"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.40.7 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.40.8 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.41.1 = STRING: "41.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.41.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:41(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.41.3 = STRING: "Undef"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.41.4 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.41.5 = STRING: "-3000.00"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.41.6 = STRING: "Probe-10"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.41.7 = INTEGER: -30000
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.41.8 = INTEGER: 100
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.42.1 = STRING: "42.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.42.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:41(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.42.3 = STRING: "Undef"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.42.4 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.42.5 = STRING: "-3000.00"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.42.6 = STRING: "Probe-10"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.42.7 = INTEGER: -30000
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.42.8 = INTEGER: 100
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.43.1 = STRING: "43.0"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.43.2 = STRING: "2020-12-04 09:11:41(CET)"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.43.3 = STRING: "Undef"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.43.4 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.43.5 = STRING: "-3000.00"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.43.6 = STRING: "Probe-10"
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.43.7 = INTEGER: -30000
.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.43.8 = INTEGER: 100

Interpretacja danych z protokołu SNMP

W przypadku potrzeby posługiwania się czystymi danymi z drzewa OID dla urządzeń SMART-SENSOR możliwe jest odczytanie danych pomiarowych na kilka sposobów.

W zależności od wykorzystywanego narzędzia do monitoringu, możliwe jest zastosowanie danych pomiarowych w pobranych postaci:

STRING:

wartość typu float lub integer zapisana w postaci ciągu znaków,

INTEGER:

wartość typu integer wraz z współczynnikiem zwielokrotnienia pozwalającym na uzyskanie danych w postaci wartości zmiennoprzecinkowych.

Wartości pomiarów jako STRING

Wartości pomiarów dostępne jako ciąg znaków typu string są dostępne w drzewie OID w gałęzi której szablon przedstawia się następująco:

.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.[numer czujnika].5

przykładowo:

.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.21.5 = STRING: "24.06"
Wartości pomiarów jako INTEGER

Wartości pomiarów dostępne jako wartość integer są dostępne w drzewie OID w gałęzi której szablon przedstawia się następująco:

.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.[numer czujnika].7

przykładowo:

.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.21.7 = INTEGER: 2406

Dodatkowo w celu uzyskania poprawnej wartości zmiennoprzecinkowej należy podaną wartość podzielić przez współczynnik zwielokrotnienia dostępny w gałęzi każdego czujnika:

.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.[numer czujnika].8

przykładowo:

.1.3.6.1.4.1.41798.1.3.21.8 = INTEGER: 100

Ostatecznie wartość pomiaru wynosi: \(\frac{2406}{100} = 24.06\).

Zapis danych do urządzenia

_images/04_konfiguracja_ustawienia_ogolne.png

Zapis danych sterujących do urządzenia jest możliwy po włączeniu trybu Manual mode w zakładce konfiguracji urządzenia.

Dodatkowo opcja Autosave powoduje, że po restarcie urządzenia, urządzenie przywróci poprzednią wartość zmiennej sterującej.

Przykład

Wykonanie komendy:

snmpset -On -c private -v 1 [adres IP] .1.3.6.1.4.1.41798.1.2.5 i 1

da następujący rezultat:

.1.3.6.1.4.1.41798.1.2.5 = INTEGER: 1

oraz w tym przyadku włączenie diody zielonej na urządzeniu.

Wyłączenie diody zostanie zrealizowane za pomocą komendy:

snmpset -On -c private -v 1 [adres IP] .1.3.6.1.4.1.41798.1.2.5 i 0

Przykładowe gałęzie OID, które sterują diodą LED oraz brzęczykiem przedstawiają się następująco:

.1.3.6.1.4.1.41798.1.2.3:

brzęczyk,

.1.3.6.1.4.1.41798.1.2.4:

dioda czerwona,

.1.3.6.1.4.1.41798.1.2.5:

dioda zielona,

.1.3.6.1.4.1.41798.1.2.6:

dioda niebieska.

Pełne informacje dot. możliwych ustawień są dostępne w pliku MIB.

Protokół MODBUS

Konfiguracja protokołu MODBUS/TCP

_images/04_konfiguracja_smart-integration-kit-MODBUS.png

Urządzenie SMART-SENSOR obsługuje protokoł Modbus/TCP.

W celu konfiguracji urządzenia SMART-SENSOR do obsługi protokołu Modbus/TCP należy przejść do grupy Integration/Integration i wybrać menu MODBUS/MODBUS.

W okienku należy podać następujące parametry:

Enable:

ustawić w pozycję ON - powoduje to włączenie protokołu Modbus.

W okienku Mapa rejestrów dostępne są informacje o rejestrach, typach danych oraz sposobie kodowania bitów.

W celu testowego odczytu danych można skorzystać z darmowego narzędzia: qModMaster dostępnego pod adresem:

https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/