Montaż

Beznarzędziowy montaż jest możliwy dzięki zastosowaniu wbudowanych w sondę magnesów.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, sondę można w bardzo prosty i szybki sposób montować w szafach serwerowych, telekomunikacyjnych czy też nogach regałów magazynowych i innych.

Podczas montażu sondy pomiarowej, należy zachować pewną odległość od czujnika. Czujnik SMART-SENSOR jest urządzeniem elektronicznym i podczas swojej pracy wydziela ciepło. Zbyt bliski montaż czujnika mógłby spowodować niepoprawne wskazania odczytu parametrów środowiskowych. Zaleca się zachowanie odległości min. 3cm w poziomie. W przypadku braku możliwości zachowania takich odległości, zaleca się montaż sondy pomiarowej detektorem do dołu, poniżej gniazda RJ-45. W przypadku konieczności montażu sondy pomiarowej powyżej czujnika zaleca zachowanie odległości min. 7 cm pomiędzy sondą a czujnikiem.

pic1 pic2 pic4

pic3 pic5

Ostrzeżenie

Producent nie zaleca montażu urządzeń za pomocą opasek zaciskowych oraz innych trwałych sposobów montażu. Korzystanie z wbudowanych magnesów pozwala na łatwy i szybki montaż oraz demontaż aby zapobiec uszkodzeniu czujnika, sond oraz okablowania przez stosowanie ostrych narzędzi.

Ostrzeżenie

W przypadku montażu czujnika w pomieszczeniach cechujących się dużą skokową zmianą temperatur oraz w pomieszczeniach z wysoką zawartością wilgoci >80%, w celu zachowania warunków gwarancji, producent wymaga montażu czujnika gniazdem RJ-45 do dołu oraz zastosowanie uszelki RJ45-GASKET.

Podłączanie urządzenia

Urządzenie jest domyślnie skonfigurowane do skorzystania z serwera DHCP.

W przypadku braku dostępu do serwera DHCP, urządzenie posiada skonfigurowany adres statyczny:

IP:

192.168.0.50

maska:

255.255.255.0

_images/03_podlaczanie_do_komputera.png

Podłączanie do komputera (opcjonalne)

Jeżeli ustawienia sieci urządzenia nie zgadzają się z ustawieniami sieci komputerowej, należy podłączyć urządzenie do komputera, a następnie skonfigurować sieć. Wykorzystując domyślny adres statyczny urządzenia, należy skonfigurować adres IP na karcie sieciowej komputera np. w sposób następujący:

IP:

192.168.0.100

maska:

255.255.255.0

_images/03_podlaczanie_do_sieci.png

Podłączanie do sieci

Gdy urządzenie jest skonfigurowane by działało z siecią komputerową należy podłączyć je do urządzenia sieciowego.