Specyfikacja programowa

Moduł zarządzania systemem

Wersje językowe

polska, angielska

Dostęp do panelu

Panel zarządzający oparty o rozwiązania WEB. Dostęp przez przeglądarkę WWW

Wsparcie dla urządzeń mobilnych

tak, panel zarządzający korzysta z technologii RWD (Responsive Web Design)

Sposób konfiguracji urządzenia

 • konfiguracja urządzenia przez interfejs www

 • konfiguracja urządzenia za pomocą API (REST/API)

Konfiguracja sieci TCP/IP

adres statyczny, pobieranie adresu z serwera DHCP

Konfiguracja alternatywnego adresu IP

Tak, failover IP ( w przypadku awarii serwera DHCP )

Aktualizacja oprogramowania

przez panel www

Kopia zapasowa konfiguracji systemu

do pliku

Aktualizacje systemu

w trybie off-line bez konieczności dostępu do sieci Internet

Obsługa synchronizacji czasu

 • NTP

 • synchronizacja w ramach ekosystemu rozwiązań astozi z wykorzystaniem protokołu ACP

Moduł agregacji danych

Obsługiwane sondy

 • PROBE-T

 • PROBE-T/W

 • PROBE-TH-BASIC

 • PROBE-TH-FILTER

 • PROBE-THP-FILTER

 • PROBE-L-D

Podstawowe parametry obiektów

 • nazwa i opis

 • interwał pobierania danych

Przechowywanie historii pomiarów

Tak, do 7 dni

Detekcja awarii urządzeń pomiarowych

tak, automatyczne sprawdzanie działania urządzeń i powiadamianie w przypadku braku kontaktu

Moduł sterowania

Obsługiwane moduły

EXPNDER-1000

Tryby załączania wyjść

 • włączone

 • wyłączone

Sterowanie z zewnętrznych systemów

 • SNMP

 • Modbus

 • współpraca z rozwiązaniem systemONE

Moduł wizualizacji

Wykresy danych pomiarowych

opcjonalna wizualizacja historii pomiarów dla każdego pomiaru - aktualny pomiar - wykres - ostatnia zmiana pomiaru

Integracja/dostęp do danych

Dostęp on-line

 • Protokół ACP

 • REST/API

 • SNMP

 • Modbus/TCP

Integracja z urządzeniami firmy astozi

tak, w ramach ekosystemu astozi z wykorzystaniem protokołu ACP

Integracja z innymi rozwiązaniami

tak, za pomocą protokołu SNMP, Modbus/TCP