Wersja 5.17

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w obsłudze protokołu DHCP,

 • poprawki w obsłudze trybu awaryjnego DHCP.

Wersja 5.13-5.16

Brak wydania.

Wersja 5.12

Moduł zarządzania systemem

 • krytyczna poprawka w korzystaniu z trybu awaryjnego DHCP.

Wersja 5.11

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w obsłudze protokołu DHCP.

Wersja 5.08-5.10

Brak wydania.

Wersja 5.07

Brak poprawek.

Wersja 5.06

Brak wydania.

Wersja 5.05

Moduł zarządzania systemem

 • poprawki w zapisywaniu konfiguracji,

 • poprawki w obsłudze nasłuchu stanu linii Ethernet,

 • poprawki w inicjalizacji zewnętrznych sond pomiarowych.

Wersja 5.04

 • poprawki w interfejsie www (rysowanie wykresów).

Wersja 5.03

Moduł integracji

 • poprawki w obsłudze exportu danych za pośrednictwem plików CSV.

Wersja 5.02

Brak wydania.

Wersja 5.01

Brak wydania.

Wersja 5.00

 • drobne poprawki w interfejsie www.

Wersja 4.69

 • poprawki w obsłudze protokołu CoAP.

Wersja 4.68

 • drobne poprawki w interfejsie www.

Wersja 4.67

Brak wydania.

Wersja 4.66

 • drobne poprawki w interfejsie www (rysowanie wykresów).

Wersja 4.65

 • poprawki w obsłudze protokołu SNMP.

Wersja 4.64

 • poprawki w obsłudze protokołu NTP.

Wersja 4.63

 • naprawa działania funkcji przywracania konfiguracji.

Wersja 4.62

 • poprawa w działaniu funkcji przywracania ustawień.

Wersja 4.61

 • poprawa w dynamicznej detekcji czujników,

 • poprawki w interfejsie www.

Wersja 4.60

 • poprawki w obsłudze czujników typu SMART-SENSOR-EXT-PROBE-TH-FILTER.

Wersja 4.51

 • drobne poprawki w interfejsie www.

Wersja 4.50

Moduł zarządzania

 • dodanie komunikatów „Are you sure” dla krytycznych operacji,

 • wyłączenie logowania komunikatów „Trying to resolve”,

 • przekazywanie wielkości plików do przeglądarki aby znać czas ich ściągania,

 • ustawienie domyślnej strefy czasowej na Europe/Warsaw.

Moduł wizualizacji

 • dodanie blokowania interfejsu podczas wykonywania operacji,

 • przyspieszenie generowania wykresów.

Moduł agregacji danych

 • zapis danych historycznych tylko gdy działa protokół NTP lub czas został ręcznie ustawiony.

Wersja 4.05

 • poprawna obsługa stref czasowych w wykresach,

 • drobne poprawki w interfejsie www.

Wersja 4.04

 • ulepszona współpraca z serwerem NTP.

Wersja 4.03

 • drobne poprawki w interfejsie www.

Wersja 4.02

 • poprawki przy wyświetlaniu historii pomiarów na przeglądarkach Firefox oraz Internet Explorer.

Wersja 4.01

 • poprawki przy wyświetlaniu statusu aktualizacji oprogramowania.

Wersja 4.00

 • wydzielenie wersji oprogramowania dla urządzeń pracujących pojedyńczo oraz w systemie dcms.

Wersja 3.16

 • poprawki przy walidowaniu parametrów wejściowych,

 • poprawki w obsłudze zapytań DNS.

Wersja 3.15

 • poprawki przy wyświetlaniu panelu na urządzeniach mobilnych,

 • poprawki w komunikacji pomiędzy dcms mote a dcms gateway.

Wersja 3.14

 • poprawki w komunikacji pomiędzy dcms mote a dcms gateway.

Wersja 3.13

 • nowy layout interfejsu www,

 • poprawki w pracy interfejsu www.

Wersja 3.12

 • zmniejszenie opóźnień przy wykonywaniu pomiarów,

 • zmiany w drzewie OID dla protokołu SNMP w celu zapewnienia kompatybilności z oprogramowaniem Axence nVision,

 • poprawki w pliku MIB.

Wersja 3.11

 • poprawki w konfiguracji wartości przekroczeń progów,

 • drobne poprawki w interfejsie www.

Wersja 3.10

 • poprawki w agencie SNMP.

Wersja 3.09

 • poprawki przy wyświetlaniu wykresów,

 • poprawki przy wyświetlaniu panelu na urządzeniach mobilnych.

Wersja 3.08

 • poprawki w wykonywaniu pomiarów temperatur ujemnych.

Wersja 3.07

 • poprawki w komunikacji pomiędzy dcms mote a dcms gateway.

Wersja 3.06

 • wprowadzenie przechowywania w logach informacji o wartościach przekroczeń progów.

Wersja 3.05

Brak poprawek.

Wersja 3.04

 • poprawki w komunikacji pomiędzy mote a gateway.

Wersja 3.03

 • wprowadzenie walidacji wprowadzanych danych dla konfiguracji wysyłania powiadomień za pomocą wiadomości email.

Wersja 3.02

 • zmiana obsługi procedury upgrade’u firmware,

 • usprawnienie obsługi stosu TCP/IP.

Wersja 3.01

 • wyświetlanie informacji o uruchomionej procedurze synchronizacji z dcms gateway.

Wersja 3.00

 • poprawienie wyświetlania wykresów w przypadku braku synchronizacji czasu z serwer NTP lub ręcznym ustawieniu czasu,

 • drobne poprawki w interfejsie www.

Wersja 2.12

 • poprawienie procedury aktualizacji oprogramowania (obsługa słabych i niestabilnych łącz),

 • dodanie obsługi ujemnych wartości temperatur.

Wersja 2.11

 • poprawienie pracy trybu cichego – awaria sensora jest zawsze sygnalizowana sygnałem dźwiękowym.