Wersja 5.08-5.17

Brak nowych funkcjonalności lub brak wydania.

Wersja 5.07

Moduł agregacji danych

 • dodanie obsługi czujników zalania firmy astozi,

 • dodanie obsługi modułu rozszerzeń dla termopar typu K.

Moduł powiadomień

 • przejście w tryb alarmu jest sygnalizowane mruganiem diody LED,

 • zmiana opisu trybu alarmu z FAILED na ALARM,

 • moduł zarządzania systemem.

Moduł zarządzania systemem

 • ulepszona obsługa stosu TCP/IP,

 • wydłużenie czasu oczekiwania na adres IP z serwera DHCP z 5 do 30 sekund,

 • wybranie opcji „Reset to defaults with network settings” z panelu lub naciśnięcie przycisku na urządzeniu powoduje konfigurację sieci do automatycznego pobierania adresu IP z DHCP, a w przypadku niepowodzenia domyślny adres to 192.168.0.50.

Wersja 5.06

Brak wersji

Wersja 5.05

Brak nowych funkcjonalności.

Wersja 5.04

Brak nowych funkcjonalności.

Wersja 5.03

Brak nowych funkcjonalności.

Wersja 5.02

Brak wersji.

Wersja 5.01

Brak wersji.

Wersja 5.00

Moduł agregacji danych

 • dynamiczne wyliczanie punktu rosy oraz wilgotności bezwzględnej.

Moduł integracji

 • wsparcie dla exportu danych za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Wersja 4.68

Moduł integracji

 • wsparcie dla exportu danych za pośrednictwem protokołu CoAP.

Wersja 4.66-4.67

Brak wersji

Wersja 4.65

 • dodanie możliwości pobrania pliku MIB przez interfejs www.

Wersja 4.64

Brak wersji.

Wersja 4.63

Moduł zarządzania systemem

 • dodanie opcji Failover IP - jeżeli nie działa serwer DHCP, urządzenie wykorzystuje ostatnio zapisany statyczny adres IP.

Wersja 4.62

Brak nowych funkcjonalności.

Wersja 4.61

Brak nowych funkcjonalności.

Wersja 4.60

Moduł integracji

 • dodanie wsparcia dla funkcjonalności Aggregated history dostępnej w urządzeniach z oprogramowaniem SMART-LOGGER.

Wersja 4.51

Moduł agregacji danych

 • dodanie obsługi czujnika typu SMART-SENSOR-EXT-PROBE-TH-FILTER.

Wersja 4.50

Moduł integracji

 • wsparcie dla exportu danych za pośrednictwem protokołu SNMP,

 • wsparcie dla exportu danych za pośrednictwem protokołu MQTT,

 • wsparcie dla exportu danych za pośrednictwem protokołu JSON,

 • wsparcie dla exportu danych za pośrednictwem plików CSV.

Moduł zarządzania systemem

 • export/import konfiguracji,

 • po restarcie urządzenia informacja jeżeli nie został poprawnie ustawiony czas,

 • codzienne rotowanie logów,

 • wsparcie dla możliwości zarządzania urządzeniem za pośrednictwem protokołu SNMP,

 • wsparcie dla możliwości zarządzania urządzeniem za pośrednictwem protokołu MQTT.

Moduł wizualizacji

 • ulepszony layout - nowy układ menu,

 • obsługa wykresów dla dynamicznie dodawanych czujników,

 • status urządzenia - procentowa informacja o zapełnieniu pamięci wewnętrznej.

Moduł agregacji danych

 • obsługa czujników temperatury na szynie 1Wire,

 • możliwość zmiany nazw sensorów,

 • możliwość zmiany częstotliwości zapisywania danych historycznych.

Wersja 4.05

Brak wersji.

Wersja 4.04

 • dodanie eksportu pliku logów oraz eksportu pliku debug.

Wersja 4.03

Brak wersji.

Wersja 4.02

 • dodanie obsługi stref czasowych.

Wersja 4.01

Brak wersji.

Wersja 4.00

 • wydzielenie wersji oprogramowania dla urządzeń pracujących pojedynczo oraz w systemie systemONE,

 • domyślna praca w trybie data loggera,

 • podgląd danych historycznych za pomocą interfejsu www.

Wersja 3.16

 • dodanie opcji przywrócenia ustawień fabrycznych bez zmiany konfiguracji sieci.

Wersja 3.15

 • brak wersji.

Wersja 3.14

Brak nowych funkcjonalności.

Wersja 3.13

 • wyświetlanie czasu działania urządzenia.

Wersja 3.10-3.12

Brak nowych funkcjonalności.

Wersja 3.09

 • rozbudowanie funkcjonalności wykrywania przekroczeń progów krytycznych.

Wersja 3.07-3.08

Brak nowych funkcjonalności.

Wersja 3.06

 • informowanie za pomocą diody o przekroczeniu założonych progów również pomiędzy pomiarami.

Wersja 3.05

 • dodanie przekazywania adresu lokalnego do Gateway.

Wersja 3.02-3.04

Brak nowych funkcjonalności.

Wersja 3.01

 • dodanie wsparcia Responsive Web Design (RWD) dla panelu www urządzenia.

Wersja 3.00

 • dodanie obsługi protokołu SNMP,

 • dodanie wsparcia dla autoryzacji AUTH PLAIN przy wysyłaniu wiadomości email.

Wersja 2.12

 • dodanie obsługi ujemnych wartości temperatur.

Wersja 2.11

Brak nowych funkcjonalności.