Obsługa i usługi dodatkowe

Obsługa sondy

Podczas normalnej pracy sondy nie są wymagane dodatkowe czynności związane z obsługą sondy.

Usługi dodatkowe

W przypadku konieczności posiadania świadectwa wzorcowania uzyskanego od autoryzowanego centrum certyfikacji - zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą firmą lub skorzystania z usług certyfikowanych laboratoriów posiadająceych aktywną akredytację PCA.