Obsługa i konserwacja

Wykrycie zalania

Po wykryciu wycieku należy osuszych sondę i można ją wykorzystywać ponownie.

Zalanie sondy

Sonda jest zabezpieczona przed całkowitym zalaniem, jednak producent zaleca aby po każdorazowej detekcji wycieku osuszyć sondę i sprawdzić jej działanie.

Procedura osuszania

Zawilgocenie obszaru detekcji

Procedura osuszania:

  • wyjąć sondę z obszaru zalania,

  • wysuszyć suchą szmatką obszar detekcji,

  • podłączyć sondę do czujnika i sprawdzić czy sonda reaguje prawidłowo.

Całkowite zalanie urządzenia

Procedura osuszania:

  • potrząsając sprawdzić czy woda jest zgomadzona w środku urządzenia. Jeżeli tak, to należy kontynuować potrząsanie do całkowitego wyeliminowania wody z urządzenia.,

  • w przypadku braku możliwości usunięcia wody z urządzenia, należy urządzenie rozkręcić i wysuszyć w ciepłym pomieszczeniu,

  • rozkręcenie urządzenia jest możliwe po usunięciu czterech zaślepek na spodzie urządzenia.

Testy

Zaleca się okresowe testy działania sondy. Do tego celu można wykorzystać nawilżoną chusteczkę lub szmatkę, którą należy przyłożyć do obszaru detekcji sondy. Sonda powinna natychmiast zareagować zapaleniem diody sygnalizacyjnej.

W przypadku braku reakcji na obecność płynu należy:

  • sprawdzić kabel podłączeniowy do czujnika,

  • sprawdzić działanie czujnika pod kątem zasilania (np. wyczerpanie baterii).