Opis urządzenia

_images/01_probe_foto_01.jpg

Sonda PROBE-L składa się z następujących elementów:

  1. Dwa gniazda jack – służące do podłączenia do czujnika lub do podłączania kolejnych sond.

  2. Dioda sygnalizacyjna.

  3. Płytka sensoryczna – obszar urządzenia dokonujący detekcji płynów.

Opis diody informacyjnej

Urządzenie sygnalizuje swój stan za pomocą diody:

czerwony:

alarm – urządzenie znajduje się w obszarze wycieku.