Edycja profilu

Profil użytkownika zawiera niezbędne informacje wymagane do poprawnej pracy z portalem.

Jego edycję przeprowadzamy wybierając górne menu z nazwą konta a następnie opcję Profil.

W nowym oknie wybieramy przycisk Edytuj profil, następnie możemy zmienić następujące dane:

ops:opis konta użytkownika
email:adres email
język:dostępne języki to polski lub angielski
hasło:hasło dostępowe do portalu.
_images/dashboard_profil_edit.png