Pierwsze kroki

Zalogowanie się do usługi

Po wejściu na stronę:

https://portalone.astozi.pl

_images/dashboard_login.png

należy wprowadzić podany w emailu login oraz hasło początkowe.

Po zalogowaniu pojawi się ekran z licencją, którą należy zaakceptować w celu dalszej pracy z usługą. Po akceptacji licencji pojawi się ekran początkowy usługi.

_images/dashboard_first_login.png

Dodanie urządzenia do portalu

W celu dodania nowego urządzenia do portalu należy wybrać górne menu z nazwą konta a następnie opcję Profil. Pojawi się okno, które umożliwia edycje profilu, zarządzanie urządzeniami oraz organizacjami.

_images/dashboard_profil_empty.png

W celu dodania nowego urządzenia w zakładce Urządzenia wybieramy opcję Dodaj.

_images/dashboard_profil_new_device.png

W nowym okienku podajemy następujące dane:

Opis:opis urządzenia
Lokalizacja:miejsce instalacji urządzenia
Klucz szyfrujący:
 zostawiamy wygenerowany losowo klucz szyfrujący lub zmieniamy na własny

a następnie zapisujemy zmiany.

Teraz w tabeli urządzeń powinien się pojawić wpis z informacjami o utworzonym urządzeniu.

_images/dashboard_profil_new_device_filled.png

Wybieramy wiersz zawierający wpis o nowym urządzeniu i sprawdzamy czy urządzenie ma przypisany unikalny identyfikator UUID.

_images/dashboard_profil_new_device_uuid.png

Unikalny identyfiaktor oraz klucz szyfrujący są potrzebne do następnego kroku jakim jest konfiguracja czujnika do współpracy z portalem.

Konfiguracja urządzenia do współpracy z portalem

Logujemy się na urządzenie, które będzie współpracować z usługą portalONE. W Naszym przypadku będzie to urządzenie astozi SIMPLE-SENSOR.

Następnie wybieramy menu Zarządzaj, potem Konfiguracja, następnie zakładka Portal.

_images/simple-sensor-portal-config.png

W okienku wypełniamy dane:

Włącz:ustawiamy na włączony
Adres portalu:ustawiamy jako portalone.astozi.pl a obok port 80
UUID:wpisujemy/kopiujemy UUID uzyskane z poprzedniego kroku
Klucz szyfrujący:
 wpisujemy/kopiujemy klucz szyfrujący uzyskane z poprzedniego kroku

Po zaakceptowaniu zmian urządzenie rozpocznie próby nawiązania połączenia z portalem. W przypadku poprawnego podłączenia do portalu, po odświeżeniu okna portalu, system zaktualizuje w tabeli informacje dot. podłączonego urządzenia.

_images/dashboard_profil_new_device_connected.png

Poszczególne informacje oznaczają kolejno:

opis:przy pierwszym podłączeniu pole opis jest aktualizowane informacjami podanymi na urządzeniu
lokalizacja:przy pierwszym podłączeniu pole lokalizacja jest aktualizowane informacjami podanymi na urządzeniu
identyfikator:jest to unikalny identyfiaktor przypisany do urządzenia typu SIMPLE-SENSOR. Jest ono powiązane z numerem seryjnym i jego podanie jest wymagane kontakcie z działem wsparcia
lokalny adres IP:
 informacja o adresie lokalnym ułatwia zarządzanie lokalne urządzeniem
zdalny adres IP:
 pomaga uzyskać informacje w jaki sposób urządzenie się łączy z portalem
ostatni kontakt:
 data i godzina ostatniego kontaktu urządzenia z portalem

W identyczny sposób dodaje się kolejne urządzenia do portalu.

Dodanie organizacji do portalu

Po poprawnym podłączeniu urządzenia do portalu, następnym krokiem jest utworzenie organizacji i przydzielenie do niej urządzeń.

Organizacje pozwalają na logiczne rozmieszczenie urządzeń w ramach konta i administrowanie nimi w sposób usystemtyzowany.

Nową organizację tworzymy wybierając zakłądkę Organizacje, a następnie klikając przycisk Dodaj.

_images/dashboard_profil_org_empty.png

W nowo utworzonym okienku w zakładce Ogólne wypełniamy pola:

Nazwa:wpisujemy nazwę skróconą organizacji
Opis:wpisujemy opis organizacji
_images/dashboard_profil_org_new_general.png

a następnie przechodzimy do zakładki Urządzenia gdzie przypisujemy urządzenia do tworzonej organizacji.

_images/dashboard_profil_org_new_devices.png

Przypisanie następuje poprzez przeciągnięcie prostokąta z nazwą wybranego urządzenia z kolumny Dostępne urządzenia do kolumny Przydzielone urządzenia.

Zmiany akceptujemy wybierając przycisk Zapisz zmiany.

W momencie zaakceptowania zmian, następuje utworzenie organizacji, przydzielenie urządzenia oraz aktualizacja menu z lewej strony w sekcji Struktura.

_images/dashboard_profil_org_created.png