Obsługa i konserwacja

Urządzenie nie wymaga zewnętrznego zasilania.

Urządzenie nie wymaga dodatkowych czynności konserwacyjnych podczas swojej pracy.

Zakazane jest zanurzanie urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Problemy z działaniem urządzenia

W przypadku problemów z pracą urządzenia, detekcją sond pomiarowych lub wykrywaniem sygnałów na złączach śrubowych należy:

  • odłączyć moduł od czujnika,

  • odłączyć wszystkie sondy i urzadzenia zewnętrzne,

  • podłączyć moduł do czujnika,

  • sprawdzić czy czujnik poprawnie wykrywa moduł (widoczne są porty wejściowe),

  • następnie podłączyć urządzenia zewnętrzne z wykorzystaniem złącz śrubowych,

  • odłączyć moduł od czujnika i podłączyć sondy pomiarowe,

  • podłączyć moduł do czujnika.