Konfiguracja

Moduł rozszerzający nie wymaga dodatkowej konfiguracji.

W przypadku zmiany/wymiany sond pomiarowych podczas działania urządzenia konieczne może być ponowne uruchomienie czujnika lub ponowna inicjalizacja czujników za pomocą panelu www dostepnego w urządzeniach SMART-SENSOR.