Specyfikacja programowa

Moduł zarządzania systemem

Wersje językowe

polska, angielska

Dostęp do panelu

Panel zarządzający oparty o rozwiązania WEB. Dostęp przez przeglądarkę WWW

Wsparcie dla urządzeń mobilnych

tak, panel zarządzający korzysta z technologii RWD (Responsive Web Design)

Sposób konfiguracji urządzenia

 • konfiguracja urządzenia przez interfejs www

 • konfiguracja urządzenia za pomocą API (REST/API)

Obsługa protokołów

 • http

 • https

Możliwość wgrywania własnego certyfikatu SSL

Tak

Obsługa użytkowników

Tak

Uprawnienia w oparciu o role (RBAC)

Tak ( zarządzanie urządzeniem, zarządzenia kontaktami, możliwość zmiany wartości zmiennych/obiektów wirtualnych )

Dostęp do panelu konfiguracyjnego w trybie tylko do odczytu

Tak z opcją automatycznej blokada modyfikacji konfiguracji urządzenia po zadanym czasie ( opcja auto-lock )

Konfiguracja sieci TCP/IP

adres statyczny, pobieranie adresu z serwera DHCP

Konfiguracja alternatywnego adresu IP

Tak, failover IP ( w przypadku awarii serwera DHCP )

Aktualizacja oprogramowania

przez panel www

Kopia zapasowa konfiguracji systemu

do pliku

Aktualizacje systemu

w trybie off-line bez konieczności dostępu do sieci Internet

Obsługa synchronizacji czasu

 • NTP

 • synchronizacja w ramach ekosystemu rozwiązań astozi z wykorzystaniem protokołu ACP

Obsługa ponawiania wysyłania danych w przypadku zerwania połączenia z serwerem

tak, komunikacja w ramach ekosystemu rozwiązań astozi z wykorzystaniem protokoł ACP

Moduł agregacji danych

Obsługiwane moduły

 • MOD-MINI-8DI

 • MOD-MINI-8VI

 • MOD-MINI-4DI-4R

 • MOD-MINI-4x1W

Obsługiwane protokoły

 • ACP ( Astozi Communication Protocol )

 • Modbus/TCP

 • 1-Wire

Podstawowe parametry obiektów

 • nazwa i opis

 • interwał pobierania danych

 • precyzja przechowywania pomiarów

Przechowywanie historii pomiarów

Tak, do 5 lat

Wybór funkcji uśredniania

Tak, min, max, ostatni pomiar, pomiar uśredniony dla interwału agregacji

Krzywa kalibracji

krzywa kalibracji ( wielomian 5 stopnia )

Filtracja danych

Tak, filtr Kalmana

Udostępnianie danych

 • REST/API

 • współpraca z rozwiązaniem systemONE

Detekcja awarii urządzeń pomiarowych

tak, automatyczne sprawdzanie działania urządzeń i powiadamianie w przypadku braku kontaktu

Moduł sterowania

Obsługiwane moduły

 • MOD-MINI-8R

 • MOD-MINI-4R

 • MOD-MINI-4DI-4R

Tryby załączania wyjść

 • włączone

 • wyłączone

 • miganie z zadaną częstotliwością

 • jednokrotne mignięcie

Logowanie zmian

tak, do wewnętrznego pliku logów

Sterowanie z zewnętrznych systemów

 • REST/API

 • współpraca z rozwiązaniem systemONE

Moduł obiektów wirtualnych

Typy obiektów wirtualnych ( zmiennych programowalnych )

 • statyczny

 • licznik

 • timer

 • inwerter

 • obliczeniowy - suma, różnica, mnożenie, dzielenie

 • obliczeniowy - średnia, maksymalna, minimalna, odchylenie standardowe

 • obliczeniowy - ruchoma wartość średnia, minimalna, maksymalna,

 • obliczeniowy - średnia wartość kinetyczna ( MKT )

 • dane losowe

Podstawowe parametry

 • nazwa i opis

 • interwał pobierania danych

 • precyzja przechowywania pomiarów

Przechowywanie historii pomiarów

Tak, do 5 lat

Wybór funkcji uśredniania

Tak, min, max, ostatni pomiar, pomiar uśredniony dla interwału agregacji

Krzywa kalibracji

krzywa kalibracji ( wielomian 5 stopnia )

Filtracja danych

Tak, filtr Kalmana

Udostępnianie danych

 • REST/API

 • współpraca z rozwiązaniem systemONE

Sterowanie z zewnętrznych systemów

 • REST/API

 • współpraca z rozwiązaniem systemONE

Moduł integracji

Obsługa zewnętrznych protokołów ( zmiennych programowalnych )

 • ACP ( Astozi Comunication Protocol )

 • Modbus/TCP

 • REST/API

Tworzenie wirtualnych urządzeń

Tak, możliwość tworzenia wirtualnych sterowników/rejestratorów na podstawie wielu urządzeń typu EDGE

Obsługa zewnętrznych systemów/rozwiązań

 • współpraca z rozwiązaniem astozi systemONE

 • obsługa Microsoft Azure IoT Hub oraz IoT Central

 • obsługa zewnętrznych wyświetlaczy LED

Buforowanie danych

Tak ( reexport danych przy ponownym połączeniu do systemONE lub Microsoft Azure

Export danych

eksport danych pomiarowych do plików CSV, XLS, PDF

Silnik reguł

Tworzenie reguł dla przetwarzanych danych

Tak

Aktywacja reguły w oparciu o porównanie odczytu z

 • stałą wartość porównawczą

 • dynamiczną zmienną wirtualną

Aktywacja reguły w oparciu o aktualny czas

Tak, możliwość tworzenia reguł z aktywacją w podanym dniu tygodnia o zdefiniowanej godzinie

Sposób reakcji na aktywację reguły

 • email,

 • sms

 • uruchomienie akcji sterujących w ramach silnika reguł

Możliwość ponawiania wysyłania powiadomień

Tak, w przypadku aktywacji reguły przez dłuższy czas możliwość ponawiania wysyłania powiadomień ze zdefiniowaną częstotliwością

Zagnieżdżanie reguł

Tak, wraz z obsługą warunków logicznych ‘and’ i ‘or’

Możliwość sterowania wyjściami w ramach silnika reguł

Tak, możliwość definiowania polityk sterowania wyjściami dla zadanych reguł akcji

Możliwość ustawiania wartości zmiennych programowalnych w ramach silnika reguł

Tak, możliwość: - zmiany wartości zmiennej globalnej, - skopiowania wartości z innej zmiennej, - rekonfiguracji zmiennej typu timer

Możliwość zdefiniowania różnych akcji dla aktywacji i deaktywacji reguł

Tak, możliwość: - definiowania osobnych polityk sterowania, - definiowania osobnych polityk powiadomień - definiowania osobnych polityk zmian zmiennych programowalnych osobno dla aktywacji i deaktywacji reguły/zbioru reguł

Moduł powiadomień

Powiadamianie o alarmach

 • za pomocą email,

 • za pomocą SMS

 • sterowanie wyjściami

Konfiguracja SMS

 • obsługa internetowej bramki SMS

 • obsługa modemu GSM

Możliwość definiowania treści powiadomień

tak, możliwość definiowania treści powiadomień jak i możliwość wyboru parametrów reguły dodawanych do treści ( próg alarmowy, histereza )

Zarządzanie momentem wysyłania powiadomienia

tak, możliwość opóźnienia wysyłania powiadomienia jak i ponawiania w przypadku utrzymywania się stanu aktywnego reguły

Detekcja awarii urządzeń pomiarowych

tak, automatyczne sprawdzanie działania urządzeń i powiadamianie w przypadku braku kontaktu

Internetowa bramka SMS

obsługa zewnętrznych bramek internetowych: SMS API

Obsługa modemów GSM

obsługa urządzeń firm: HWGroup, SMSEagle, Teltonika

Kontakty

Możliwość dodawania wielu kontaktów do powiadamiania z parametrami: - adres email, - numer SMS, - rekonfiguracji zmiennej typu timer

Grupy kontaktów

Tak, możliwość grupowania kontaktów w celu łatwiejszego zarządzania

Moduł wizualizacji

Wykresy danych pomiarowych

wizualizacja historii pomiarów dla każdego typu obiektu - aktualny pomiar - wykres - ostatnia zmiana pomiaru

Własne wykresy

możliwość tworzenia własnych wykresów składających się z wybranych czujników / obiektów dla zadanego okresu czasu

Export wykresów

do plików csv, xls, pdf

Tworzenie własnych widoków

tak, możliwość tworzenia ekranów z danymi dostępnymi przez przeglądarkę internetową

Współpraca z zewnętrznymi wyświetlaczami

tak, współpraca z produktami polskiej firmy SEM ( programowalne wyświetlacze LED )

Moduł raportowy

Typy raportów

 • jakościowe

 • pomiarowe

Parametry konfiguracyjne

 • częstotliwość generowania raportu

 • czas rozpoczęcia

 • okres raportu ( ustawienia predefiniowane oraz dowolne )

Przechowywanie historii raportów

tak, w zdefiniowanym dla każdego raportu okresie czasu

Export danych

 • podgląd on-line

 • do plików CSV, XLS, PDF

Automatyczna wysyłka email

tak, do wybranych kontaktów

Dołączanie danych do email

tak, dane pomiarowe w postaci plików csv

Elementy składowe raportu

 • wykresy

 • dane pomiarowe w tabeli

 • wartości minimalne, maksymalne, średnie

Integracja/dostęp do danych

Dostęp on-line

Protokół ACP, REST/API

Export danych

eksport danych pomiarowych do plików CSV, XLS, PDF

Integracja z urządzeniami firmy astozi

tak, w ramach ekosystemu astozi z wykorzystaniem protokołu ACP

Integracja z innymi urządzeniami

tak, za pomocą protokołu Modbus/TCP