Ulepszenia

Sekcja przedstawia najważniejsze ulepszenia w poszczególnych wersjach oprogramowania.

Wersja 1.5

Wersja 1.5.4

Moduł raportowy

 • ulepszono wygląd raportów

Moduł zarządzania systemem

 • dodano opcje wyłączenia lokalnego portu serwisowego oraz usług integracji

Wersja 1.5.3

Moduł integracji

 • dodano obsługę sond PROBE-THP-FILTER firmy astozi.

Wersja 1.5.2

Moduł powiadomień

 • dodano opcję konfiguracji profili powiadomień w regułach,

Moduł sterowania

 • dodano możliwość ustawiania wartości histerezy jako obiektu wirtualnego.

Wersja 1.5.1

Moduł obsługi obiektów

 • dodano nowy typ funkcji obliczeniowej - funkcja statystyczna Rozstęp.

Wersja 1.5.0

Moduł integracji

 • dodanie obsługi usług Microsoft Azure - IoT Hub, IoT Central,

Moduł zarządzania użytkownikami

 • dodanie opcji edycji reguł przez użytkowników bez konieczności nadawania uprawnień administratora,

Interfejs www

 • dodano opcję dublowania widoków,

Moduł wizualizacji

 • dodano opcję tworzenia sekwencji widoków dla wyświetlaczy LED,

 • dodano obsługę regułaktywacji do widoków,

Moduł powiadomień

 • dodano opcję dodawania daty uruchomienia się regułu w treści powiadomienia,

 • dodano wyświetlanie wartości histerezy w treściach powiadomień,

 • dodano nazwę czujnika do treści tematu wiaodmości email,

Moduł obsługi obiektów

 • dodano opcję walidacji nazw obiektów w przypadku exportu danych do usługi Microsoft Azure.

Wersja 1.4

Wersja 1.4.9

Moduł integracji

 • dodano wyświetlanie adresu IP dla zewnętrznych klientów,

Moduł agregacji i przechowywania danych

 • dodano możliwość obliczania wartości Średniej Temperatury Kinetycznej (Mean Kinetic Temperature - MKT),

 • dodano obiekt wirtualny zwracający ilość poprawnych pomiarów w ramach zdefiniowanego zbioru,

Interfejs www

 • dodano podgląd statusu w przypadku gdy odczyt danych zwraca błąd (NaN),

Moduł wizualizacji

 • dodano możliwość wyświetlania wykresów bezpośrednio z poziomu podglądu obiektów,

Moduł powiadomień

 • dodano opcję wysyłania SMS’ów przez centralny serwer (systemONE),

 • dodano obsługę funkcjonalności Call HWg-SMS,

Moduł zarządzania systemem

 • dodano obsługę modułów 4xIN + 4xOUT,

Moduł obsługi obiektów

 • dodano możliwość dynamicznego zmieniania źródła danych dla obiektów wirtualnych tworzonych ze źródeł zewnętrznych,

Wersja 1.4.8

Moduł sterowania

 • dodano możliwość konfiguracji wejścia binarnego jako NO lub NC,

Moduł integracji

 • dodanie bezpośredniej obsługi urządzeń firmy HWg za pomocą protokołu Modbus,

 • dodano możliwość filtracji/maskowania bitów przy pobieraniu danych za pomocą Modbus,

Interfejs www

 • dodano tłumaczenie interfejsu www na język polski,

 • dodano obsługę funkcjoalności przeciągnij/upuść przy zmianie kolejności obiektów w raportach,

 • zmiana wyświetlania urządzeń typu external,

Moduł powiadomień

 • dodano możliwość wybrania pól (opis, warunek, aktualny pomiar) dołączanych do treści notyfikacji,

Moduł prezentacji

 • dodano wyświetlanie okienek pomocy przy analizie wykresów,

Moduł zarządzania systemem

 • przyspieszenie uruchamiania urządzenia,

 • dodano możliwość wykonawyania kopii zapasowej osobno ustawień urządzenia oraz osobno konfiguracji,

 • pokazywanie modelu urządzenia w oknie statusu,

Moduł zarządzania użytkownikami

 • wyświetlanie loginu i name przy dodawaniu użytkownika do uprawnień zmian ustawień obiektu.

Wersja 1.4.7

Moduł integracji

 • pokazywanie zapełnienia bufora danymi do reexportu,

Moduł zarządzania użytkownikami

 • dodanie możliwości nadawania uprawnień użytkownikom w zakresie zmian w kontaktach oraz zmiany wartości zmiennych wirtualnych.

Wersja 1.4.6

Moduł integracji

 • zapis danych do exportu w pamięci trwałej, aby po restarcie sterownika dane nie były tracone.

Wersja 1.4.5

Brak nowych funkcjonalności.

Wersja 1.4.4

Moduł agregacji i przechowywania danych

 • dodano możliwość bezpośredniego przypisywania czujników SMART do obiektów.

Wersja 1.4.3

Moduł raportowy

 • dodano ostrzeżenie, że generowanie raportu może długo trwać,

 • w zakładce historii raportów dodano informacje o zakresie jaki obejmuje raport,

 • zwiększono częstotliwość aktualizacji procentu wykonania raportu,

Moduł wizualizacji

 • dodano możliwość exportu wykresów do pdf’a,

 • zmieniono domyślny interwał wyświetlania danych na wykresie zagregowanym,

Moduł sterowania

 • dodano dodatkowe opcje sterowania wyjściami bezpośrednio za pomocą reguł wejściowych,

Moduł powiadomień

 • dodano opcję opóźnienia w wysyłaniu powiadomień.

Wersja 1.4.2

Brak nowych funkcjonalności.

Wersja 1.4.1

Moduł wizualizacji

 • dodano integrację z wyświetlaczami LED firmy SEM.

Wersja 1.4.0

Moduł zarządzania systemem

 • dodanie opcji wyłączenia trybu blokowania zmian w konfiguracji,

Interfejs www

 • dodano opcję wyłączania migania obiektów podczas zmiany ich odczytu,

Moduł sterowania

 • dodanie edycji treści komunikatu email/SMS poprzez pole description reguły,

 • dodano opcję wyboru kiedy powiadomienia mają być wysyłane,

 • dodano do treści SMS aktualną wartość pomiaru oraz progi aktywacji,

Moduł integracji

 • dodanie dodatkowych informacji przy exporcie obiektu,

Moduł prezentacji

 • dodano możliwość wyświetlania danych pomiarowych w konfigurowalnym widoku w przeglądarce.

Wersja 1.3

Wersja 1.3.2

Moduł wizualizacji

 • dodano możliwość dowolnego definiowania okresu wyświetlanych danych na wykresie.

Wersja 1.3.1

Moduł zarządzania systemem

 • dodanie użytkowników wraz z rolami,

 • dodanie trybu blokady interfejsu,

Moduł raportowy

 • dodano opcję dodawania tabeli z danymi do raportu,

 • dodano opcję przeglądarki online danych z raportów,

Interfejs www

 • dodano opcję blokowania interfejsu przed zmianami,

Moduł sterowania

 • dodano opcję ponawiania powiadomienia w przypadku ciągłego aktywowania reguły,

 • dodano funkcjonalność duplikowania reguł,

Moduł powiadomień

 • dodano grupy kontaktów,

 • dodano obsługę urządzeń firmy Teltonika.

Wersja 1.3.0

Moduł zarządzania systemem

 • dodano możliwość wgrywania własnych certyfikatów do obsugi protokołu https,

Obsluga modułów rozszerzeń

 • dodano obsługe modułów MOD-MINI-4x1W,

Moduł raportowy

 • dodano opcję usuwania raportów.

Moduł wizualizacji

 • dodano tryb tylko do odczytu,

Interfejs www

 • dodano możliwość dublowania wpisów w obiektach typu manual,

 • dodano funkcjonalność usuwania pomiarów,

Moduł sterowania

 • dodano możliwość detekcji odłączonego czujnika,

 • dodano opcje logowania wykonania się reguł,

Moduł integracji

 • dodano opcję synchronizacji pomiarów miedzye EDGE a systemONE w przypadku przerwania łączności,

 • dodano opcję wysyłki SMS’ów w zależności od stanu podłączenia do systemONE,

 • dodano obsługę Modbus/TCP.

Moduł powiadomień

 • dodano obslugę urzadzeń HWg SMS.

Wersja 1.2

Wersja 1.2.0

Obsluga modułów rozszerzeń

 • dodano obsługe modułów MOD-MINI-4R,

Moduł obsługi obiektów

 • dodano typ obiektu invert.