Procedura aktualizacji oprogramowania

Sekcja przedstawia opis procedury aktualizacji oprogramowania urządzenia.

Pobranie nowej wersji oprogramowania

Link do nowej wersji oprogramowania jest udostępniany przez producenta i/lub dystrybutora systemu.

Plik z nową wersją oprogramowania należy zapisać lokalnie na stacji roboczej administratora systemu.

Kopia zapasowa konfiguracji systemu

Przed aktualizacją należy wykonać kopię zapasową konfiguracji. Kopię można wykonać korzystając z opcji dostępnej w menu:

Manage -> Maintenance -> Config

Aktualizacja oprogramowania

Ostrzeżenie

Należy zawsze zachować kolejność aktualizacji oprogramowania urządzenia, zgodnie z numeracją rosnącą.

Aktualizacji systemu dokonuje się za pomocą opcji dostępnej w menu:

Manage -> Maintenance -> Firmware

Podczas aktualizacji, okno przeglądarki przedstawia aktualny status aktualizacji. Standardowy czas aktualizacji systemu to około 15-20 minut.

Podczas procedury aktualizacji urządzenie jest kilkakrotnie ponownie uruchamiane.

Po zakończeniu procedury aktualizacji, w przeglądarce powinno się pojawić ponownie okno z operacjami panelu Maintenance oraz zaktualizowaną informacją o wersji oprogramowania.