Podłączanie urządzenia

Montaż

Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN zgodnej z DIN 35 / EN 60715.

Przed montażem należy sprawdzić dostępność zasilania oraz możliwość podłączenia sygnałów pomiarowych i sterujących (w zależności od potrzeby).

Zaleca się montaż w sposób umożliwiający swobodny dostęp do złącz śrubowch oraz do gniazda sieciowego LAN w celu bezproblemowej konfiguracji i użytkowania urządzenia.

Zasilanie

Urządzenie jest przeznaczone do pracy z napięcien zasilających w zakresie 9-36V AC/DC z czego producent zaleca stosowanie zasilania o napięciu 24 V DC.

Urządzenie należy podłączyć do zasilania oraz do uziemienia za pomocą złącza śrubowego umieszczonego w złączu zasilania.

Podłączanie zasilania powinno być realizowane przez wykwalifikowany personel. Podłączenie do zasilania należy wykonywać przy odłączonym napięci zasilającym z zasialcza.

Podłączanie do sieci

Urządzenie jest domyślnie skonfigurowane do skorzystania z serwera DHCP.

W przypadku braku dostępu do serwera DHCP, urządzenie posiada skonfigurowany adres statyczny:

IP:

192.168.0.50

maska:

255.255.255.0

Podłączanie do komputera (opcjonalne)

Jeżeli ustawienia sieci urządzenia nie zgadzają się z ustawieniami sieci komputerowej należy podłączyć urządzenie do komputera, a następnie skonfigurować sieć. Wykorzystując domyślny adres statyczny urządzenia, należy skonfigurować adres IP na karcie sieciowej komputera np. w sposób następujący:

IP:

192.168.0.100

maska:

255.255.255.0

Gdy urządzenie jest skonfigurowane by działało z siecią komputerową należy podłączyć je do urządzenia sieciowego.