Moduł obsługi obiektów

Zmiana źródła danych dla obiektów typu czujnik

Opis

Poniżej opisano sposób zmiany źródła danych dla obiektów typu czujnik. Zmiana źródła danych pozwala na obsługę awari czujników, ich serwisowania lub innych czynności prowadzących do braku możliwości odczytu z nich danych. Zmiana źródła danych powoduje, że źródłem danych dla obiektu może być inny czujnik, dzieki czemu zachowana zostaje min. historia odczytów oraz cała konfiguracja obiektu.

Opis przykładu

W celu zobrazowania funkcjonalności zmiany źródła danych rozpatrzmy przykład przedstawiający dwa czujniki podłączone do systemu.

Jeden z czujników posiada przypisany punkt końcowy (endpoint) do jednego z obiektów.

Zmiana źródła danych

W celu zmiany źródła danych przechodzimy do konfiguracji obiektu:

I/O -> Źródła -> Czujniki

następnie wybieramy:

Akcja -> Edycja

przy interesującym Nas obiekcie.

Przechodzimy do zakładki Źródło, w którym z listy wybieramy nowe urządzenie, a następnie wybieramy interesujący Nas czujnik (źródło danych).

Tworzenie obiektu obliczajacego średnią z pomiarów

Opis

Poniżej opisano sposób dodawania obiektu wirtualnego, który będzie obliczał średnią z odczytów czujników temperatury.

Tworzenie obiektu wirtualnego typu obliczeniowego

W celu utworzenia obiektu wirtualnego typu obliczeniowego przechodzimy:

I/O -> Wirtualne -> Obliczany,

a następnie wybieramy przycisk Dodaj.

W oknie tworzenia obiektu podajemy:

Zakładka Ustawienia

Sekcja Ogólne
Nazwa:

podajemy nazwę obiektu,

Opis:

umożliwia dodanie opisu obiektu,

Włączony:

pozwala na włączenie lub wyłączenie działania obiektu,

Na panelu:

ustawiamy czy wartość obiektu ma być pokazywana na głównym panelu.

Sekcja Rodzaj
Typ:

wybieramy typ obiektu, w tym przypadku obliczany.

Zakładka Pomiar

Sekcja Pomiar
Interwał:

podajemy interwał odświeżania/obliczania wartości obiektu,

Loguj zmiany:

wybieramy czy zmiana wartości obiektu ma być logowana.

Sekcja Wyświetlanie
Mrugaj przy zmianie:

wybieramy czy zmiana wartości obiektu ma być przedstawiama jako migający wiersza na panelu głównym,

Precyzja:

podajemy do ilu miejsc po przecinku ma być wyświetlana wartość,

Jednostka:

podajemy jednostkę pomiaru.

Zakładka Historia

Sekcja Przechowywanie
Włącz:

określamy czy wartość obiektu ma być zachowywana w pamięci stałej urządzenia i odczytywana po uruchomieniu urządzenia.

Sekcja Historia
Włącz:

włącza zapis historii wartości obiektu.

Sekcja Agregacja
Funkcja:

określa funkcję agregacji wartości obiektu w ramach każdego interwału przechowywania,

Interwał/Przechowywanie:

wybieramy interwał oraz okres przechowywania.

Zakładka Parametry

Sekcja Parametry
Funkcja:

wybieramy funkcję obliczeniową, której wynik ma być wartością tworzonego obiektu.

Sekcja Obiekty
Obiekt:

dodajemy obiekty, których wartości mają być argumentami funkcji obliczeniowej.

Tworzenie obiektu typu timer

Opis

Poniżej opisano sposób tworzenia obiektu typu timer, który pozwala na odliczanie zgodnie z ustawionym krokiem. Zastosowanie obiektów typu timer pozwala na tworzenie zaawansowanych scenariuszy sterowania.

W poniższym przykładzie przedstawiono tworzenie obiektu:

  • którego wartość jest odświeżana co 5 sekund (interwał),

  • którego wartość początkowa ma wartość 10,

  • którego wartość jest aktualizowana z krokiem -2 (co interwał),

  • którego warunek stopu wynosi 0.

Po zakończeniu odliczania obiektu typu timer, system automatycznie ustawia wartość kroku na 0. W celu ponownego uruchomienia odliczania należy ustawić wartość początkową oraz wartość kroku.

Tworzenie obiektu wirtualnego typu timer

W celu utworzenia obiektu wirtualnego typu obliczeniowego przechodzimy:

I/O -> Wirtualne -> Timer,

a następnie wybieramy przycisk Dodaj.

W oknie tworzenia obiektu podajemy:

Zakładka Ustawienia

Sekcja Ogólne
Nazwa:

podajemy nazwę obiektu,

Opis:

umożliwia dodanie opisu obiektu,

Włączony:

pozwala na włączenie lub wyłączenie działania obiektu,

Na panelu:

ustawiamy czy wartość obiektu ma być pokazywana na głównym panelu.

Sekcja Rodzaj
Typ:

wybieramy typ obiektu, w tym przypadku timer.

Zakładka Pomiar

Sekcja Pomiar
Interwał:

podajemy interwał odświeżania/obliczania wartości obiektu,

Loguj zmiany:

wybieramy czy zmiana wartości obiektu ma być logowana.

Sekcja Wyświetlanie
Mrugaj przy zmianie:

wybieramy czy zmiana wartości obiektu ma być przedstawiama jako migający wiersza na panelu głównym,

Precyzja:

podajemy do ilu miejsc po przecinku ma być wyświetlana wartość,

Jednostka:

podajemy jednostkę pomiaru.

Zakładka Historia

Sekcja Przechowywanie
Włącz:

określamy czy wartość obiektu ma być zachowywana w pamięci stałej urządzenia i odczytywana po uruchomieniu urządzenia.

Sekcja Historia
Włącz:

włącza zapis historii wartości obiektu.

Zakładka Parametry

Sekcja Ogólne
Wartość początkowa:

podajemy wartość poczatkową.

Sekcja Aktualizacja
Wartość:

podajemy wartość kroku aktualizacji.

Sekcja Stop
Warunek:

wybieramy warunek stopu, czyli zakończenia działania timera,

Wartość:

podajemy wartość warunku stopu.